Szukaj

Długotrwały niedobór witaminy D wpływa na ryzyko złamań

Podziel się
Komentarze0

Długoterminowy niedobór witaminy D jest bezpośrednio związany z większym ryzykiem złamań u starszych kobiet. Dowiodło tego badanie, zaprezentowane na Światowym Kongresie Osteoporozy, Chorób Zwyrodnieniowych Stawów i Mięśniowo-szkieletowych.

Niedobór witaminy D u starszych osób wykazał związek z zwiększonym występowaniem złamań. Wcześniejsze badania stosowały pojedyncze pomiary witaminy D, aby zbadać jej wpływ na kości. Jednak u starszych kobiet stosunkowo nadal niewiele wiemy na temat długotrwałego niedoboru witaminy D i jego wpływu na zdrowie kości.

Badanie zostało przeprowadzone przez szwedzkich naukowców. Wykorzystało sekwencyjne pomiary witaminy D w osoczu krwi, aby ustalić, czy hipowitaminoza D u starszych kobiet prowadzi do zwiększenia częstotliwości występowania złamań i naruszeń kości.

Uczestnikami badania było 1044 Szwedek, wszystkie w wieku 75 lat, z czego 715 kobiet było pod 5-letnią wcześniejszą obserwacją. Poziom 25-hydroksywitaminy D w osoczu był klasyfikowany jako niski, średni i wysoki. Przez 10 lat obserwowano strukturę kości i złamania na wydziale radiologii.

Wyniki wykazały, że częstość występowania złamań szyjki kości udowej w ciągu 10 lat było znacząco niższe u kobiet, których poziom witaminy D w osoczu był wystarczający i utrzymywał się przez 5 lat. Badanie FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) wykazało, że odsetek kobiet wynosił 26,2% i 30% w grupie, która miała wysokie lub średnie wyniki poziomu 25OHD w osoczu, w porównaniu do grupy z niskimi poziomami 25OHD – 45,6%.

Częstość występowania złamań ramion, kości promieniowych i kręgów nie była związana z poziomem 25OHD w badaniu. Większość złamań nastąpiła w ciągu 5-10 lat po początku badania (złamania bioder – 77%, FRAX – 64%), jednak czas do pierwszego złamania nie różnił się istotnie między trzema kategoriami, jeśli wziąć pod uwagę pojedyncze i seryjne pomiary.

„To badanie stwierdza, że w próbce populacji kobiet starszych, które miały długotrwały niedobór witaminy D, był on związany ze zwiększonym o 10 lat ryzkiem wystąpienia złamań kości”, mówi prof. Kristina Akesson. „Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy zaleca codzienne spożywanie witaminy D na poziomie 800 do 1000 IU zwłaszcza dla seniorów – może to zapobiec częstszym złamaniom, jeśli natomiast badania wykażą, że poziom witaminy D powinien być większy, to może być stosunkowo prosty i tani środek zdrowia publicznego, który może mieć znaczący i pozytywny wpływ na częstość występowania złamań kości związanych z procesem starzenia się” – dodaje prof. Kristina Akesson.

Opracowała: Katarzyna Kupczyk

Komentarze do: Długotrwały niedobór witaminy D wpływa na ryzyko złamań

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz