Szukaj

Choroby zawodowe. Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Podziel się
Komentarze0

Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego są najczęściej występującymi w Europie schorzeniami związanymi z pracą. Cierpią na nie miliony pracowników. Zjawisko to dotyczy większości z nas. Znaczącej liczbie przypadków można zapobiec lub zacząć je leczyć odpowiednio wcześniej, a pracownikom wyleczonym zapewnić powrót do pracy. 25% pracowników w całej UE-27 skarży się na bóle kręgosłupa, a 23% – na bóle mięśni.Są one także najczęstszą przyczyną nieobecności w pracy nieomal we wszystkich państwach członkowskich UE.

W Polsce, według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, około 15% przyczyn niezdolności do pracy ma związek z dolegliwościami układu mięśniowo-szkieletowego, co czyni ten typ chorób trzecią co do częstości przyczyną absencji chorobowej, tuż po chorobach układu krążenia (21%) oraz chorobach psychicznych (16%). Około 50% wcześniejszych emerytur spowodowanych jest przez patologiczne zmiany w obrębie kręgosłupa.

Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne, będziemy prawdopodobnie musieli pracować dłużej, co sprawia, że zmierzenie się z tym problemem już teraz nabiera ogromnej wagi. Jest to konieczne, jeżeli chcemy nie tylko czerpać korzyści z lepszych miejsc pracy, ale także cieszyć się wyższą jakością i standardem życia.

Czym są zaburzenia mięśniowo – szkieletowe?

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe obejmują szeroki zakres problemów zdrowotnych, do głównej grupy jednak zaliczają się bóle kręgosłupa i pleców oraz urazy i zaburzenia w obrębie kończyn górnych. Mogą one także dotyczyć kończyn dolnych. Ich przyczyną lub powodem nasilenia może być m.in. wykonywana praca. Są zazwyczaj kojarzone z nadmiernym obciążeniem, związanym z wykonywaniem takich czynności jak dźwiganie, pchanie, ciągnięcie oraz operowanie ciężkimi narzędziami, ale pojawiają się również u pracowników wykonujących prace określane mianem „praca lekka” tak jak np. praca przy komputerze, prace montażowe, pakowanie małych przedmiotów. Około 70% ludności zawodowo czynnej pracuje obecnie w pozycji siedzącej. Szacuje się, że przeszło 50% Europejczyków ponad połowę swojego codziennego dnia pracy spędza przy pracy z komputerem. Według aktualnych danych prawie co trzeci pracownik wykonujący ten rodzaj pracy skarży się na występowanie bólu w obrębie rąk i ramion, ale zdecydowanie najczęściej w obrębie barku i szyi. Komputer to także częsty i już niezbędny element życia pozazawodowego, narzędzie wykorzystywane w edukacji dzieci i młodzieży. Wystarczy codzienne, wielogodzinne posługiwanie się myszką od komputera, by spowodować zmiany zwyrodnieniowe w obrębie nadgarstka. Pierwsze dolegliwości, takie jak bóle stawów i tkanek mięśniowych wokół stawów występują zwykle jedynie podczas wysiłku i mogą się pojawić już w wieku 20 - 30 lat. Zwykle są ignorowane, ale po kilku latach, jeśli nie są leczone, doprowadzają do zesztywnienia stawów. Wczesna diagnoza jest podstawą skutecznej terapii.


Wielu problemów mięśniowo-szkieletowych można uniknąć lub je ograniczyć, dzięki przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa pracy, stosowaniu się do wskazówek specjalistów i praktykowaniu właściwych zachowań, także w życiu pozazawodowym.

Kampania informacyjna "Mniej dźwigaj"

W pracy zawodowej problemy biomechaniczne związane z postawą ciała mają znaczenie niezwykle istotne. Uciążliwości związane z wykonywaniem konkretnego zawodu w życiu ludzkości występowały od dawna, teraz jednak nadchodzi czas, by im zapobiegać lub przynajmniej istotnie ograniczać. Temu służy kampania „Mniej dźwigaj”, oferująca informacje jak zapobiegać problemom mięśniowo – szkieletowym oraz co robić, jeśli już się pojawiły. Informacje te są dostępne w materiałach, które może otrzymać każda osoba zainteresowana tym tematem. Konsultacjami służą również specjaliści z zakresu ergonomii oraz pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy.

Kalendarium polskiej edycji kampanii obejmuje szereg imprez o charakterze promocyjnym: seminaria, konkursy, wystawy imprezy plenerowe, skierowane do pracowników, pracodawców, młodzieży oraz instytucji edukacyjnych. Materiały informacyjne są udostępniane w formie drukowanej oraz elektronicznej, na stronie www.mniejdzwigaj.pl.

Jak zachować bezpieczeństwo i zdrowie?

Pracodawcy są odpowiedzialni za ocenę ryzyka w miejscu pracy i wdrożenie środków prewencyjnych eliminujących i ograniczających zagrożenia. Powinni także zapewnić informacje oraz szkolenia dotyczące stosowania sprzętu oraz prawidłowych technik przenoszenia ciężarów.

Podstawowe zasady, których należy przestrzegać to:

Przy podnoszeniu:

Podczas pracy ręcznej prawidłowe techniki podnoszenia ciężarów zapewniają ochronę kręgosłupa. Przed podniesieniem ciężaru należy zaplanować i przygotować zadanie. Należy upewnić się, że:
 • pracownik wie, dokąd zmierza
 • obszar roboczy jest wolny od przeszkód
 • drzwi są otwarte, a na podłodze nie znajduje się nic, co mogłoby spowodować wypadek
 • pracownik prawidłowo trzyma przenoszony obiekt
 • jeżeli ciężar przenoszony jest przez dwie osoby, obie osoby muszą wiedzieć, co robią, przed rozpoczęciem czynności

Podczas podnoszenia ciężaru należy zastosować dobrą technikę:

 • postawić stopy po bokach, a ciało nad podnoszonym obiektem lub spróbować podejść do ciężaru tak blisko, jak to tylko możliwe
 • podczas podnoszenia użyć mięśni nóg
 • wyprostować plecy
 • przyciągnąć ciężar do ciała tak blisko, jak to tylko możliwe
 • podnieść i przenosić ciężar z wyprostowanymi ramionami.

Przy pchaniu i ciągnięciu ciężarów:
Ważne uwagi:

 • pchanie i ciągnięcie wykonywane jest za pomocą wagi ciała – podczas popychania należy pochylić się do przodu, a podczas ciągnięcia należy wychylić się do tyłu
 • upewnić się, że na podłodze znajduje się odpowiednia przestrzeń, aby wychylić się do przodu/tyłu
 • pracownik musi unikać przekrzywiania, skręcania i wyginania pleców
 • urządzenia pomocnicze muszą być wyposażone w uchwyty ułatwiające wykorzystanie rąk. Uchwyty powinny znajdować się na wysokości pomiędzy ramionami i pasem, aby możliwe było popychanie/ciągnięcie w prawidłowej, neutralnej pozycji
 • urządzenia do przenoszenia muszą być utrzymywane w dobrym stanie, aby kółka obracały się płynnie
podłoże musi być twarde, równe i bez zanieczyszczeń.

Gdzie można uzyskać pomoc?

 • porozmawiaj z przełożonym o swoich problemach
 • porozmawiaj ze specjalistą ds. BHP lub przedstawicielem związków zawodowych
 • porozmawiaj z lekarzem, pielęgniarką lub personelem medycyny pracy
 • w razie potrzeby skontaktuj się z inspektoratem Państwowej Inspekcji Pracy.
Więcej informacji, materiały informacyjne i promocyjne kampanii oraz wsparcie organizacyjne i merytoryczne:
Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. 48 22 623 36 77, Fax: 48 22 623 36 93
focalpoint@ciop.pl

Komentarze do: Choroby zawodowe. Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz