Szukaj

Czy portal racjonalista.pl złamał prawo ?

Odpowiedz w wątku
bioslawek
bioslawek 22-06-2011 16:22

CZY TO JEST PRZESTEPSTWO ,czy narusza ustawę zakazujacą nawet POSREDNIEGO propagowania palenia tytoniu ?

'Propaganda antynikotynowa i jej główny artykuł wiary'
Autor: Marcin Dolecki.
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1922
http://www.racjonalista.pl/index.php/s,35/d,1922/i,96#c74515
Odnośnie zakamuflowanego propagowania palenia tytoniu-poprzez umiejszanie wartości rzetelnych badań naukowych, publikowanych w renomowanych pismach naukowych, ,które to coraz bardziej potwierdzają szkodliwość tego nałogu (moim zdaniem przestępstwo porównywalne z klamstwem oświęcimskim!) na racjonaliście.pl. W celu osiągnięcia zamierzonego efektu autor (zmanipulowanego) tekstu powołuje się na wątpliwe prace "naukowe" (niewatpliwie sponsorowane poprzez smiercionośne koncerny tytoniowe.) Poniżej podaję link do wiarogodnych prac naukowych na ten temat.
'Palenie powoduje uszkodzenia DNA związane z rakiem w ciągu minut'
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/tx100345x?journalCode=crtoec
http://vivo.co/news/2011/01/18/palenie-powoduje-uszkodzenia-dna-zwiazane-z-rakiem-w-ciagu-minut/

TRESC USTAWY:
Reklama papierosów i wyrobów tytoniowych

Generalnie w prawodawstwie UE wszelka reklama telewizyjna papierosów i
wyrobów tytoniowych jest zakazana. Ten zakaz dotyczy również
pośrednich form reklamy, które nie wspominają wprost o wyrobach
tytoniowych, szukając możliwości obejścia tego zakazu poprzez
przedstawianie produktów imitujących wyroby tytoniowe lub rekwizyty
tytoniowe oraz symbole związane z używaniem tytoniu (art. 13
ujednoliconej dyrektywy Rady 89/552/EWG z 1989 roku znowelizowanej
przez dyrektywę Rady i Parlamentu Europejskiego 97/36/WE z 1997 roku).

W grudniu 2002 r. ministrowie zdrowia Unii Europejskiej postanowili,
iż począwszy od roku 2005 będzie obowiązywał całkowity zakaz reklamy
wyrobów tytoniowych nie tylko w telewizji, ale również w radiu, na
stronach internetowych, jak również we wszystkich gazetach i
czasopismach ukazujących się w Unii Europejskiej *. Natomiast
państwa-członkowie Światowej Organizacji Zdrowia jednogłośnie przyjęły
w dniu 21 maja 2003 r. Konwencję o Kontroli Wyrobów Tytoniowych,
według której sygnatariusze tej umowy w ciągu pięciu lat zobowiązują
się do wprowadzenia całkowitego zakazu reklamy wyrobów tytoniowych, a
także wszelkich form promocji czy sponsoringu ze strony ich
producentów **.

W Polsce reklamę papierosów i wyrobów tytoniowych reguluje Ustawa o
ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 55 z
późn. zm.). Zgodnie z art. 8 niniejszej ustawy zabroniona jest wszelka
reklama i promocja wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i
produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli
związanych z używaniem tytoniu, a w szczególności:
1) w telewizji, radiu, kinach, zakładach opieki zdrowotnej, szkołach i
placówkach oświatowo-wychowawczych, w prasie dziecięcej i
młodzieżowej,
2) w prasie innej niż wymieniona w pkt 1,
3) na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach
publicznych,
4) na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych,
5) w środkach usług informatycznych.

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych (art. 7b) zabrania również umieszczania na
opakowaniach wyrobów tytoniowych napisów, nazw, znaków towarowych oraz
symboli i innych znaków sugerujących, że dany wyrób tytoniowy jest
mniej szkodliwy niż inne, jak również zabrania sponsorowania przez
firmy tytoniowe działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej,
zdrowotnej i społeczno-politycznej (art. 8 pkt 2).

* P. Kierenko, Reklama po polsku i po europejsku [w:] Unia Europejska
nr4 (39) kwiecień 2003. s.30
** http://hyperreal.info/drugs/go.to/art/2832

pozdrawiam.

Odpowiedz w wątku
Zobacz wszystkie komentarze do "Kompania antynikotynowa skierowana do młodzieży"