Szukaj

Co czwarta osoba w Polsce czuje się dyskryminowana z powodu cukrzycy!

Podziel się
Komentarze0

- Brałem leki nie mówiąc nikomu, że jestem chory. Miałem pracę. Przyznałem się, że jestem chory w 2006 roku i zostałem zwolniony. - 58-letni mężczyzna cierpiący na cukrzycę typu 2. Jak pokazują wyniki międzynarodowego badania poświęconego postawom, oczekiwaniom i potrzebom związanym z leczeniem cukrzycy — Diabetes Attitudes, Wishes and Needs 2 (DAWN2™), 23,9% osób cierpiących na cukrzycę w Polsce czuje się dyskryminowanych z powodu swojej choroby, a wsparcie ze strony ogółu społeczeństwa jest znikome.Wyniki badania DAWN2™ przedstawiono podczas trwającej 73. Sesji Naukowej Amerykańskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego (ADA).2-9

W DAWN2™ uwzględniono opinie ponad 15 000 osób cierpiących na cukrzycę lub opiekujących się osobami chorymi na cukrzycę z 17 krajów zlokalizowanych na czterech kontynentach. Dyskryminacja to tylko jeden z szerokiego wachlarza wskaźników psychospołecznych związanych z leczeniem cukrzycy, jakie oceniano w badaniu DAWN2™.

Członkowie rodziny i pracownicy służby zdrowia ankietowani w ramach badania DAWN2™, deklarowali podobne przekonania. Wyniki badania wskazują, że 31,6% członków rodziny w Polsce również uważa, że ich bliscy cierpiący na cukrzycę spotykają się z dyskryminacją. Wśród pracowników służby zdrowia zajmujących się chorymi na cukrzycę w Polsce, którzy wzięli udział w badaniu, 47,5% było zaniepokojonych dyskryminacją i wyrażało pogląd, że istnieje „zasadnicza potrzeba” poprawy sytuacji w zakresie akceptacji osób cierpiących na cukrzycę i traktowania ich jak równorzędnych członków społeczeństwa. Ponadto, badanie DAWN2™ wykazało, że doświadczenie dyskryminacji z powodu cukrzycy wiąże się ze stresem emocjonalnym.

Wyniki badania DAWN2™ ujawniły istnienie poważnych różnic między poszczególnymi krajami pod względem postrzeganej dyskryminacji: liczby wahały się między 11–28% osób chorych na cukrzycę i 10–40% członków rodziny, co sugeruje, że istnieją realne metody działania pozwalające osiągnąć poprawę i poszczególne kraje mogą korzystać z doświadczeń innych.

- Dzięki badaniu DAWN2™, do głosu doszły osoby cierpiące na cukrzycę i ich rodziny. W czasach, w których żyjemy, nikt nie powinien być dyskryminowany z powodu cukrzycy, a osoby chore na cukrzycę mają prawo cieszyć się pełnią życia, być aktywne i odgrywać taką samą rolę w społeczeństwie, jak pozostali. Wykorzystamy wyniki badania DAWN2™ do edukowania decydentów, aby wprowadzili zmiany tak bardzo potrzebne do poprawy jakości życia osób cierpiących na cukrzycę – powiedział Sir Michael Hirst, przewodniczący International Diabetes Federation (IDF).


Dodatkowe wyniki badania DAWN2™, udostępnione podczas kongresu ADA, zwracają uwagę na istotne możliwości poprawy sytuacji w poszczególnych krajach pod względem leczenia, edukacji, wsparcia psychospołecznego i wsparcia ze strony wspólnoty.

Oto najważniejsze wnioski dla Polski*:


  • 19,2% osób z cukrzycą prawdopodobnie cierpi na depresję (odsetek wahał się od ok. 8% w Meksyku do 20% w Algierii).
  • 56,7% osób z cukrzycą przeżywa silny stres emocjonalny w związku z cukrzycą (odsetek wahał się od ok. 21% w Holandii do 65% w Algierii).
  • 47,1%3 członków rodziny stwierdzało, że istnieje istotne obciążenie w rodzinie w związku z cukrzycą (odsetek wahał się od ok. 12% w Meksyku do 60% we Francji).
  • 77,9% osób z cukrzycą kiedykolwiek wzięło udział w zajęciach/programie edukacyjnym poświęconym cukrzycy (odsetek wahał się od ok. 23% w Indiach do 83% w Kanadzie).
  • Tylko 29,1% członków rodziny kiedykolwiek wzięło udział w zajęciach/programie edukacyjnym poświęconym cukrzycy 3-8 (odsetek wahał się od ok. 12% w Federacji Rosyjskiej do 40% w Danii).

*dane dostosowane pod względem wieku i płci tak, aby odwzorować ogólną populację cukrzyków w danym kraju

- Wstępne analizy wskazują, że w Polsce wyjątkowo dużymi problemami są: stres związany z cukrzycą, a w szczególności lęk przed hipoglikemią oraz  zły stan psychiczny, który deklaruje połowa osób cierpiących na cukrzycę. Około 20% osiąga wyniki wskazujące na potrzebę potwierdzenia diagnozy depresji i rozpoczęcia jej leczenia. Dalsze analizy pozwolą ustalić czynniki związane z dobrym samopoczuciem w tych krajach, w których osiągnięto niemal dwukrotnie niższe wskaźniki ryzyka depresji, niż w Polsce
– komentuje wyniki prof. dr hab. Andrzej Kokoszka, który nadzorował badanie DAWN2™ w Polsce.


****
DAWN2™ to globalna inicjatywa Novo Nordisk, prowadzona we współpracy z International Diabetes Federation (IDF), International Alliance of Patient Organisations (IAPO), Steno Diabetes Center i innymi partnerami krajowymi, regionalnymi i międzynarodowymi. Wyniki badania DAWN2™ wskazują potencjalne kierunki poprawy leczenia, edukacji i wsparcia wspólnotowego poprzez umieszczenie osób chorych na cukrzycę i ich rodzin na centralnej pozycji. Wyniki badania DAWN2™ będą wykorzystywane na szczeblu krajowym i międzynarodowym, w celu poprawy dialogu pomiędzy organizacjami pacjentów, pracownikami służby zdrowia i innymi najważniejszymi interesariuszami odpowiedzialnymi za opracowywanie planów działań prowadzących do poprawy życia osób z cukrzycą. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.dawnstudy.com

Komentarze do: Co czwarta osoba w Polsce czuje się dyskryminowana z powodu cukrzycy!

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz