Szukaj

Chcieć dobrze słyszeć

Podziel się
Komentarze0

Ponad 500 milionów ludzi na całym świecie niedosłyszy, a szacuje, że do 2025 roku więcej niż 900 milionów ludzi na całym świecie będzie cierpieć powodu utraty słuchu większej niż 25dB. Osoba niedosłysząca ma problem nie tylko z dobrym słyszeniem, a co za tym idzie komunikacją werbalną, ale także problem natury psychologicznej związany z akceptacją aparatu słuchowego.

Akceptacja ta powinna nastąpić nie tylko ze strony osoby niedosłyszącej, ale i otoczenia. Osoby używające aparatu słuchowego często mówią, że spotykają się ze stygmatyzacją, marginalizacją, czy wykluczeniem społecznym. Takie skutki psycho-społeczne ubytków słuchu także prowadzą do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Szalenie istotny jest więc wywiad z pacjentem i właściwy dobór aparatu słuchowego. Aparaty słuchowe dobiera się w gabinetach protetyki słuchu, warto więc wybierać te, które są właściwie wyposażone i mają profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę pracowników. Właściwy dobór aparatu słuchowego to nie tylko gwarancja dobrego słyszenia, to dobra komunikacja słowna, właściwe rozumienie słów, które dotąd były poza zasięgiem słyszenia, powrót do aktywnego życia, spotkań ze znajomymi, zwiększenie poczucia własnej wartości.


Warunki jakie powinien spełniać gabinet protetyki słuchu, by dawać pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i właściwej pomocy są jasno określone. Pacjent powinien zwracać uwagę, czy pomieszczenie, w którym są wykonywane czynności protetyczne stanowi wydzieloną część gabinetu. Nie może być ono wykorzystane do innych celów oraz nie może być przejściowe dla innych pomieszczeń. Powinna być poczekalnia dla pacjentów z miejscami siedzącymi, a gabinet wyposażony w niezbędne sanitariaty gwarantujące higienę.


Aparatura i sprzęt medyczny muszą posiadać certyfikaty jakości. Miejsce, w którym wykonuje się badanie słuchu musi być starannie wyciszone. Gabinet powinien być wyposażony w niezbędne do właściwego badania słuchu i doboru aparatu słuchowego urządzenia. Szczegółowy opis wymagań jakie powinien spełniać właściwie przygotowany do pomocy pacjentom gabinet protetyki słuchu można znaleźć na stronie kampanii społecznej “Usłyszeć świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków” www.slyszymy.pl w zakładce “Gabinet przyjazny pacjentowi”.

Czasami narzekamy, że nasz aparat słuchowy nie spełnia naszych oczekiwań, ale może się okazać, że nie jest to wina urządzenia, ale niewłaściwego doboru przez człowieka na skutek źle wykonanych czy zinterpretowanych badań lub niedostatecznej wiedzy protetyka. Warto więc sprawdzić, w jakim miejscu będziemy robić sobie badania słuchu i kto będzie dopasowywał nam aparaty słuchowe. Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu dba o to, by gabinety spełniały określone standardy, dla własnego bezpieczeństwa warto więc szukać miejsc rekomendowanych.

Komentarze do: Chcieć dobrze słyszeć

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz