Szukaj

Bakterie wiedzą co to solidarność!

Podziel się
Komentarze0

Bakterie ciągle nas zadziwiają. Jeszcze 100 lat temu antybiotyki wydawały się cudownym lekiem na całe zło. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że te mikroorganizmy mają zadziwiającą zdolność adaptacji, komunikowania się między sobą i wymiany genów oporności na te leki. W ostatnim badaniu, opublikowanym w magazynie Plos One, naukowcy rzucają nowe światło na te zjawiska.Badacze z University of Western Ontario w Kanadzie udowodnili, iż istnieje mechanizm, poprzez który bakterie oporne na antybiotyki dzielą się swoimi zdolnościami obronnymi z innymi bardziej wrażliwymi jednostkami.

Do takich wniosków pozwoliły dotrzeć analizy przeprowadzone na gatunku bakteryjnym wywołującym ciężkie infekcje u osób chorych na mukowiscydozę i z osłabioną odpornością.

Burkholderia cenocepacia to bakteria heterooporna na antybiotyk polimyksynę B, co oznacza, że terapia tym lekiem zabija większość tych zarazków, poza tymi opornymi.

Kanadyjczykom udało się wyizolować niektóre oporne Burkholderia cenocepacia, a następnie hodowali je w laboratorium w towarzystwie bakterii wrażliwych na antybiotyki. Okazało się, że te słabsze zaczęły także lepiej bronić się przed polimyksyną B.


Badacze stwierdzają więc, iż Burkholderia cenocepacia może także ratować inne gatunki bakteryjne wrażliwe na antybiotyki, takie jak Pseudomonas aeruginosa, związana z ciężkimi infekcjami u chorych na mukowiscydozę.

Poza tym, oporność nie dotyczy tylko polimyskyny B, lecz również gentamycyny i rifampicyny.

Naukowcy przeanalizowali proteiny wydzielne przez oporne zarazki. Dwie z nich, Ycel i putrescyna, są syntezowane w nadmiarze i mogą uczestniczyć w mechanizmach heterooporności.

Aby przetestować tę hipotezę, naukowcy stworzyli zmutowaną bakterię, niezdolną do produkcji tych protein. Okazała się ona bardziej wrażliwa na polimyksynę B i nie chroniła już swoich pobratymców.

Wyniki te pokazują, w jaki sposób bakterie należące do tego samego gatunku, a nawet do innych gatunków, współpracują w zwalczaniu antybiotyków. Odkrycie to może mieć znacznie dla prac nad nowymi lekami przeciwko chorobom zakaźnym.


Komentarze do: Bakterie wiedzą co to solidarność!

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz