Szukaj

Badanie pokazuje, że dyslektykom trudniej jest rozpoznać głosy

Podziel się
Komentarze0

Badacze odkryli, że osoby dorosłe dotknięte dysleksją mają również doświadczać problemów z rozpoznawaniem głosów. Praca tych badaczy nie jest jedynie owocem ciekawości. Zapisuje się bowiem ona w ramach badań mających na celu określenie podstaw umiejętności czytania oraz odkrycie czynników mogących wstrząsnąc tymi podstawami.W rzeczywistości, celem jest wykrywanie zagrożonych dzieci, zanim jeszcze nawet pójdą do przedszkola, w celu uniknięcia rozpoznania dysleksji u uczniów z drugiej klasy.

W Stanach Zjednoczonych, dysleksja ma dotykać od 8% do 15% populacji. Może ona prowadzić do wielkich trudności w czytaniu i pisaniu. Nie chodzi tutaj o kwestię inteligencji albo wzroku, ale raczej o zaburzenie mowy.

Mózg nie jest więc w stanie zapewnić procesu fonologicznego, to znaczy, nie jest w stanie rozróżniać i posługiwać się dźwiękami, które mogą być użyte w słowach albo w literach.

Uczeń głównego autora tego badania zapytał się, czy dysleksja może również wpłynąć na rozpoznawanie głosu. Przede wszystkim, subtelnych cech szczególnych w wymowie, które czasami pomagają rozpoznawać ludzi...


Badania przeprowadzone wcześniej wykazały, że było łatwiej rozpoznać głosy, kiedy chodziło o język, którym samemu się posługuje. Badacze więc zebrali uczniów anglojęzycznych uczących się w koledżu oraz młodych dorosłych. Połowa spośród z nich była dotknięta dysleksją, druga połowa nie.

Uczestnicy ci przede wszystkim oglądali animowane postaci (takie jak clown, mechanik albo piłkarz), które mówiły bądź po angielsku, bądź po chińsku, aby nieco się z nimi zaznajomić. Następnie, uczestnicy zostali poddani testowi: powiązać głos i postać.

Aby zidentyfikować głos mówiący po chińsku, ochotnicy, dotknięci bądź nie dysleksją, odpowiadali poprawnia na około połowę pytań. Jednakże, uczestnicy cierpiący na dysleksję uzyskali ten sam wynik dla głosów mówiących po angielsku, podczas gdy osoby niecierpiące na dysleksję były w stanie powiązać poprawnie 70% głosów.

Prowadzący to badanie, John Gabrieli, badacz neurolog z Massachusetts Institute of Technology, stwierdził, że zrozumienie przyczyn dysleksji jest wielce pożądane, aby leczenie mogło być wdrażane w jak najmłodszym wieku, żeby zapobiec tej chorobie.

Badanie zostało opublikowane w zeszłym tygodniu w przeglądzie Science.

Komentarze do: Badanie pokazuje, że dyslektykom trudniej jest rozpoznać głosy

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz