Szukaj

Psychopaci nie są zdolni do troski o innych

Więźniom-psychopatom brakuje podstawowego neurofizjologicznego „oprogramowania”, które umożliwiałoby im troszczenie się o innych, jak wynika z badania opublikowanego w JAMA Psychiatry. Naukowcy z University of Chicago i University of New Mexico wyjaśniają w artykule, że wyraźny brak empatii to główna cecha charakterystyczna dla ludzi z psychopatią.Prof. Jean Decety z University of Chicago dodaje, że psychopatia dotyka ok. 1% populacji ogólnej w USA oraz ok. 20 – 30% populacji więźniów w USA. W porównaniu do przestępców niepsychopatycznych, psychopaci są odpowiedzialni za nieproporcjonalnie dużą liczbę recydyw i ogrom przemocy w społeczeństwie.

- Po raz pierwszy w historii przestudiowaliśmy proces neuronalny związany z empatycznym przetwarzeniem w psychopatii, zwłaszcza w odpowiedzi na postrzeganie ludzi cierpiących i przestraszonych – piszą dalej autorzy artykułu. - Rezultaty tego badania powinny pozwolić psychologom klinicznym na opracowanie lepszych terapii dla psychopatów.

W swoim projekcie badacze przetestowali 80 więźniów (18 – 50 lat). Więźniowie zgodzili się na testy, które określiły u nich poziom psychopatii przy użyciu standardowych pomiarów.


Posłużono się badaniem fMRI, aby ocenić ich odpowiedź na serię scenariuszy z ludźmi celowo zranionymi. Więźniom pokazano także krótkie filmy z wyrazem twarzy przedstawiającym ból i oceniano ich reakcję.

Okazało się, że uczestnicy z grupy o wysokim poziomie psychopatii mieli mniejszą aktywność w następujących regionach mózgu: ciało migdałowate, kora przedczołowa brzuszno-przyśrodkowa, kora boczna oczodołowo-czołowa i istota szara okołowodociągowa.

Większą aktywność stwierdzono w striatum (prążkowie) i wyspie (insula) w porównaniu do grupy kontrolnej.

Wysoka aktywność wyspy była nieoczekiwanym odkryciem, ponieważ region ten ma kluczowe znaczenie dla emocji i reakcji somatycznych. Natomiast mniejsza aktywność w ciele migdałowatym i korze przedczołowej środkowo-brzusznej jest zgodna z dotychczasową wiedzą na temat psychopatii.

Region ten jest ważny w monitorowaniu bieżących zachowań, ocenianiu konsekwencji i wcielaniu emocjonalnych procesów uczenia się w podejmowanie moralnych decyzji. Co więcej, odgrywa też istotną rolę w empatii i ocenianiu samopoczucia innych.

- Neuronalna odpowiedź na stres innych powinna w obserwatorze zahamować agresję bądź obudzić motywację do pomocy. Taka jest naturalna reakcja – piszą autorzy artykułu. – U psychopatów takiej reakcji nie ma.

Komentarze do: Psychopaci nie są zdolni do troski o innych

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz