Szukaj

Naukowcy amerykańscy odkryli pochodzenie patologicznych stanów lękowych

Podziel się
Komentarze0

Nowe badania przeprowadzone na naczelnych sugerują, że nadaktywność obwodu rdzeniowego w mózgu i jego interakcja z innymi obwodami przejawia się w wielu zróżnicowanych symptomach występujących u pacjentów cierpiących na poważne stany lękowe. W badaniu opublikowanym w Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), naukowcy z University of Wisconsin School of Medicine and Public Health opisują odkrycie, które po raz pierwszy pozwala na zrozumienie podstawowych przyczyn zróżnicowania klinicznego zaburzeń lękowych.Dzięki użyciu laboratoryjnego modelu (małpa z gatunku makak rezus) obrazującego stany lękowe u dziecka, naukowcy odnaleźli obwód rdzeniowy, który jest chronicznie nadaktywny we wszystkich przypadkach zaburzeń lękowych, niezależnie od innych symptomów.

Odnaleźli też parę innych obwodów, które są zbyt aktywne lub niewystarczająco aktywne w przypadkach z poszczególnymi symptomami, takimi jak chronicznie wysoki poziom hormonu stresu, czyli kortyzolu.

- Badanie to daje nam nowe spojrzenie na odmienne funkcjonowanie mózgu oraz wyjaśnia, dlaczego ludzie z różnymi lękami mają tak odmienne symptomy i inne rozpoznania. Prace te oferują nam również nowe idee, które mają swoje podłoże w zrozumieniu zmian w działaniu mózgu i które pozwolą nam lepiej pomóc ludziom cierpiącym na zaburzenia lękowe - twierdzi dr Ned Kalin, autor badania z HealthEmotions Research Institute. - Istnieje wielkie zapotrzebowanie na nowe strategie i sposoby leczenia, jako że nasze dotychczasowe metody nie są wystarczająco efektywne dla dużej liczby dorosłych i dzieci, u których występują stany lękowe i którzy zwracają się do nas o pomoc.

Podczas badania kluczowe symptomy związane ze stanami lękowymi zostały zmierzone u 238 młodych makaków rezusów, przy użyciu technik behawioralnych i hormonalnych podobnych do używanych podczas badania nienaturalnej nieśmiałości u dzieci.

- Młode małpki są idealnie przystosowane do tych badań, ze względu na podobieństwo w rozwoju mózgu oraz zachowań socjalnych - dodaje dr Kalin.

Wariacje w aktywności mózgu były mierzone przy pomocy pozytronowej tomografii emisyjnej (PET), czyli metody, która jest używana również w przypadku ludzi.Analizując behawioralny stopień nieśmiałości, fizjologiczny poziom kortyzolu oraz obrazy mózgu PET, dr Alexander Shackman, dr Andrew Fox oraz ich współpracownicy dowiedli, że rdzeń nerwowy z nadmierną aktywnością w centralnym jądrze ciała migdałowatego był tym, co wyróżniało młode małpki z chronicznie wysokim poziomem zaburzeń lękowych. 

Naukowcy z Wisconsin dowiedli też, że u młodych małp z poszczególnymi profilami stanów lękowych, takich jak wysoki poziom nieśmiałości, występowały zmiany w konkretnych obwodach mózgowych.

Okazało się również, że dwa typy obwodów mózgowych - jeden, który występował u wszystkich osobników ze stanami lękowymi oraz drugi, charakterystyczny dla tych z konkretnymi symptomami - działały jednocześnie, aby stworzyć inną, patologiczną odmianę stanu lękowego.

Nowe badanie bazuje na poprzednich pracach laboratorium Kalina, które udowodniły, że ciała migdałowate są silnie kształtowane przez wcześniejsze doświadczenia, takie jak stosunki z rodzicami i interakcje z innymi osobnikami.

Naukowcy stworzyli hipotezę zakładającą, że ekstremalne stany lękowe wywodzą się z problemów z normalnym dojrzewaniem systemów mózgowych, które odpowiadają za naukę emocjonalną. To sugeruje, że mózgi dzieci ze stanami lękowymi miały trudności z nauką skutecznego regulowania obwodów mózgowych odpowiadających za lęk.

Reasumując, badania te zapewniają dobry start dla opracowania lepszych strategii zapobiegania lękom u dzieci, aby zapobiec ich przeistoczeniu się w poważne zaburzenia lękowe.

Badania te nasuwają również inne możliwości - opracowanie metod leczenia innych symptomów zaburzeń lękowych. Od nowych lekarstw po intensywne terapie mające na celu oddziaływanie na ciała migdałowate, od konwencjonalnych terapii kognitywno-behawioralnych do innych zaawansowanych technik.

Aby lepiej zrozumieć znaczenie kliniczne tych obserwacji, laboratorium dr. Kalina organizuje badania nad dziećmi cierpiącymi na stany lękowe. 

Komentarze do: Naukowcy amerykańscy odkryli pochodzenie patologicznych stanów lękowych

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz