Szukaj

Cenzurowanie fanów mediów społecznościowych zapalnikiem niepokojów społecznych

Podziel się
Komentarze0

Niektórzy politycy oraz egzekutorzy prawa w czasie zawirowań politycznych w 2011 roku sądzili, że to właśnie cenzura mediów społecznościowych pomoże stłumić zamieszki, jednak jak pokazują najnowsze badania, nieocenzurowane społeczności doświadczają mniej przemocy i dłuższego okresu pokoju pomiędzy zamieszkami niż te podległe cenzurze. Te nowe odkrycia pojawiły się w Bulletin of Sociological Methodology, wydawanym przez SAGE.Według Antonio Casilli, profesora cyfrowych nauk humanistycznych w Telecom ParisTech we Francji oraz Paola Tubaro, starszego wykładowcy socjologii gospodarczej na University of Greenwich w Wielkiej Brytanii, w wyniku zeszłorocznych zamieszek, rozciągających się od Arabskiej Wiosny po Wielką Brytanię, powstaje zgodne stanowisko w sprawie cenzury Internetu. 

Autorzy wykorzystali zaawansowane modelowanie komputerowe, aby dowiedzieć się, czy założenie, iż użycie serwisów społecznościowych - takich jak Twitter - dzięki większej świadomości, napędza akcje zbiorowe.

Aktualne opinie wśród europejskiego establishmentu politycznego sugerują, że media społecznościowe mogą być zarówno narzędziem wyzwolenia (w krajach rozwijających się), jak również zagrożeniem dla wartości pokoju i wolności (w krajach zachodnich).

Konflikt polityczny jest często określany jako złożony, nasilający się konflikt, czasem kończący się zmianą reżimu. Jednak w rzeczywistości, okresy względnej stabilności, przerywanej gwałtownymi wybuchami, są bardziej typowe.


W modelowaniu komputerowym, naukowcy zawarli zmienną o nazwie "vision".

Jest to indywidualna umiejętność agenta do skanowania swojej okolicy, w celu znalezienia policjantów i/lub protestujących. Wyższa „vision” oznacza większą świadomość własnego otoczenia i większy zakres możliwych działań.

W komputerowej symulacji Casilli'ego i Tubaro, cenzura ogranicza „vision”, przerywa przepływ informacji i zmniejsza zdolność jednostek docenienia ich środowiska. W tym sensie, cenzura sprawia, że są niezdolni do poznania swojego otoczenia.

Naukowcy odkryli, że wszystkie prawdopodobne scenariusze prowadzą do wybuchu przemocy, a sytuacja ta rozwijała się głównie pod wpływem rządowej cenzury mediów społecznościowych.

W przypadku całkowitej cenzury, scenariusza podobnego do zamieszek w Egipcie, poziom przemocy był maksymalny. Z czasem silniejsza cenzura doprowadziła do wzrostu średniego poziomu endemicznej przemocy.

Badania te budują metodologiczny pomost, który pokazuje, w jaki sposób zasady działające na poziomie mikro czy indywidualnym, mogą stanowić wyjaśnienie dla procesów na poziomie makro. Jest to szczególnie istotne w momencie, gdy badania podzielone są na dwa obozy, używające mikro wskaźników (takich jak osobowość, kultura i moralność) lub makro (takich jak ubóstwo i stratyfikacja społeczna), jako czynników wyjaśniających.

"W przypadku braku solidnych wskaźników, wywołujących bunt w danym społeczeństwie, postawienie na społeczeństwo pozbawione ograniczeń informacji, okazuje się być bardziej rozsądne, gdyż takie rozwiązanie pozwoli zachować wartości demokratyczne i wolności słowa dla iluzorycznego poczucia bezpieczeństwa," powiedzieli Casilli i Tubaro.

Komentarze do: Cenzurowanie fanów mediów społecznościowych zapalnikiem niepokojów społecznych

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz