Szukaj

M45+ czują się zagrożeni nowotworami układu moczowo-płciowego

Podziel się
Komentarze0

Przeprowadzone w marcu 2013 roku przez IPSOS* badanie świadomości społecznej chorób układu moczowo-płciowego (prostaty, pęcherza moczowego i nerki) u mężczyzn wykazało, że wraz z poprawą stanu wiedzy wzrosło poczucie zagrożenia nowotworami.


Najwyższe jest w przypadku raka prostaty – 39% mężczyzn po 45. roku życia czuje się zagrożonych tą chorobą. Poczucie zagrożenia rakiem nerki i pęcherza moczowego wzrosło średnio o 33%. Nowotwory układu moczowo-płciowego to realne zagrożenie – w okresie 2006-2011 zostały zdiagnozowane u około 51.000 mężczyzn w Polscei.

- Rozpoczynając kampanię M45+ zależało nam na skłonieniu mężczyzn do zainteresowania się swoim zdrowiem i stylem życia. Systematyczna poprawa stanu wiedzy na temat nowotworów układu moczowo-płciowego przyczyni się do wzrostu ich wczesnej wykrywalności, a w rezultacie zmniejszenia umieralności Polaków z ich powodu – mówi Anna Kamińska, Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia, Kierownik Projektu.

Dane epidemiologiczne z Polski jednoznacznie wskazują, że wykrywanie nowotworów układu moczowo-płciowego u mężczyzn dokonuje się w momencie kiedy choroba jest już w zaawansowanym stadium, co niestety zmniejsza szansę skutecznego leczenia.

Duże znaczenie profilaktyczne w zakresie chorób uro-onkologicznych ma prewencja pierwotna m.in. zaprzestanie palenia tytoniu, utrzymywanie właściwej masy ciała dzięki właściwej diecie i zwiększeniu aktywności fizycznej – zgodnie z danymi UICC (Union for International Cancer Control) możemy uchronić się przed ponad 50% nowotworów poprawiając nasz styl życia na zdrowszy.


Skutek w postaci większej wykrywalności chorób uro-okologicznych przyniesie także podniesienie świadomości podstawowych objawów:
  • Ból w okolicach lędźwiowych;
  • Krwiomocz;
  • Częste oddawanie moczu;
  • Tzw. parcia naglące – uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza.
M45+ „Bądź mężczyzną. Chroń zdrowie!” to pierwszy projekt edukacyjny skierowany do mężczyzn mający na celu podniesienie świadomości ryzyka zachorowania na nowotwory układu moczowo-płciowego, a w efekcie prowadzący do ograniczenia zachorowalności i umieralności z powodu tych chorób. Projekt koncentruje się na upowszechnianiu wiedzy na temat podstawowych objawów chorób uro-onkologicznych oraz znaczenia profilaktyki zdrowego stylu życia. Partnerem projektu jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

* Badanie zostało przeprowadzone w dniach 8-14 marca 2012 (I fala) oraz 7-13 marca 2013 (II fala). OMNIBUS jest ogólnopolskim badaniem sondażowym, prowadzonym przez IPSOS co miesiąc na reprezentatywnej grupie ludności Polski, liczącej 1000 osób w wieku od 15 lat wzwyż. Mężczyźni w wieku 45+ stanowią ok. 22% całej próby (ok. 220 wywiadów w każdym pomiarze).

****
Projekt M45+ realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Jest to projekt edukacyjny kierowany w głównej mierze do mężczyzn po 45. roku życia. Projekt M45+ jest innowacyjnym działaniem, ponieważ dotychczas realizowane programy profilaktyczne nie były dedykowane mężczyznom, jak i problemom natury uro-onkologicznej. Celem Projektu jest poprawa stanu wiedzy mężczyzn w zakresie wczesnej profilaktyki chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego.

Więcej informacji o Projekcie M45+ znajdziecie Państwo na www.mezczyzna45plus.pl

Komentarze do: M45+ czują się zagrożeni nowotworami układu moczowo-płciowego

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz