Szukaj

Wpływ żelaza na rozwój umiejętności wyższego rzędu udowodniony

Podziel się
Komentarze0

Niedobory żelaza wśród dzieci powodują obniżenie ilorazu inteligencji oraz osłabienie umiejętności wyższego rzędu- stwierdzają najnowsze badania, przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Minnesocie, opublikowane w magazynie Rozwój Dziecka.

Etap badań

Naukowcy przeanalizowali dane dzieci wychowujących się kiedyś w instytucjach międzynarodowych (jak np. domy dziecka), ze szczególnym uwzględnieniem stanu ich odżywienia. Pod uwagę wzięto dokumentację 55 adoptowanych dzieci (w wieku 17 -36 miesięcy) i zakwalifikowano je, jako posiadające normalny poziom żelaza, mniej poważny niedobór żelaza lub ciężkim niedobór- niedokrwistość. Rok później, gdy dzieci były w wieku od 2 do 4 lat, przeprowadzono test IQ i testy mierzące umiejętności wyższego rzędu.

Dzieci z poważnym niedoborem żelaza w chwili adopcji oraz spędzające wcześniej dużo czasu w instytucjach państwowych, były w wyższym stopniu narażone na obniżenie ilorazu inteligencji oraz osłabienie umiejętności wyższego rzędu (umiejętność planowania, rozwiązywania problemów). Przeprowadzone testy inteligencji wskazują, że obniżenie tych umiejętności nie ma bezpośredniego wpływu na zdolności poznawcze. Na obie kategorie wpływa na niedobór magnezu.

Badanie dotyczyło dzieci przyjętych do amerykańskich rodzin z Afryki, Azji, Europy Wschodniej i Ameryki Łacińskiej. Poprzednie testy skupiały się na wyłącznie efekcie wczesnego pozbawienia szansy na rozwój poznawczy u dzieci przebywających w placówkach, takich jak domy dziecka czy szpitale. Ale niewiele badań zweryfikowało, że dzieci te cierpią z powodu niedoborów żywieniowych, co pomaga wyjaśnić te zakłócenia. I, co najważniejsze, jest możliwe do wyleczenia.

Zmiany w żywieniu dzieci

„Wyniki te są ważne dla pediatrów, psychologów i innych specjalistów pracujących z dziećmi adoptowanymi, podkreślają one znaczenie badania zarówno niedoborów żywieniowych, jak i doświadczenia sprzed adopcji podczas oceny i leczenia” zauważa Megan Gunnar, profesor psychologii dziecięcej na Uniwersytecie w Minnesocie. Drugim autorem projektu jest Jenalee Doom, doktorant. Dzięki tym badaniom dzieci będą otrzymywać suplementy żelaza lub interwencje poznawcze zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Interwencje te dotyczą zaburzeń integracji sensorycznej oraz nadpobudliwości psychoruchowej.

Od teraz zaleca się również informowanie rodziców nt. żywienia dziecka w placówce przed adopcją, co pozwoli lepiej monitorować jego rozwój. Organizacje zajmujące się żywnością dla sierocińców będą korzystać z porozumienia dotyczącego składników zalecanych dla zrównoważonego rozwoju. Porozumienie te zawiera w sobie również pakiet informacji na temat niedoborów substancji odżywczych u dzieci mieszkających w instytucjach. Badaniom podlegają również dzieci nieadoptowane, które nadal przebywają w instytucjach państwowych i są narażone na niedobory.

Monika Klimczak

Komentarze do: Wpływ żelaza na rozwój umiejętności wyższego rzędu udowodniony

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz