Szukaj

Jak rozpoznać autyzm u dziecka?

Podziel się
Komentarze0

Autyzm wczesnodziecięcy jest zaburzeniem rozwoju. Częstotliwość występowania tego zaburzenia to 2-5 na 10000 urodzonych dzieci i częściej dotyczy chłopców. Przyjmuje się, że około 75% dzieci autystycznych jest dodatkowo upośledzonych umysłowo. Jednakże rozwój przebiega nieharmonijnie, niezależnie od poziomu inteligencji dziecka.

Jak rozpoznać autyzm u dziecka?

Symptomy autyzmu

Diagnozę stawia się, gdy dziecko ujawnia przynajmniej 6 z poniższych objawów (wyróżnionych w trzech grupach według DSM IV):

1. Jakościowy defekt w zakresie interakcji społecznych, manifestowany dwoma z następujących objawów:

  • istotne zaburzenie komunikacji niewerbalnej. np. oko w oko, mimika i gesty, używane w relacjach międzyludzkich,
  • brak umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami odpowiednio do wieku rozwojowego,
  • brak spontaniczności w dzieleniu się z innymi ludźmi radością, zainteresowaniami, osiągnięciami.

2. Jakościowe uszkodzenie komunikowania się, manifestowane co najmniej przez 1 z następujących objawów:

  • istotne uszkodzenie zdolności do inicjowania i podtrzymywania rozmowy z innymi, mimo poprawnie rozwiniętej mowy,
  • całkowity brak lub opóźnienie rozwoju języka mówionego, czemu nie towarzyszą próby zastąpienia tego alternatywnymi sposobami porozumiewania się,
  • używanie stereotypów i powtórzeń (tzw. mowa echoliczna) oraz języka idiosynkratycznego (używanie zaimka w 3 os. l. poj. zamiast „ja”).

3. Istotne ograniczenie w zakresie wykonywania czynności oraz zainteresowań, przejawiające się w co najmniej jednym z następujących objawów:

  • nadmierne zajmowanie się, w sposób stereotypowy, jednym lub więcej rodzajów zainteresowań, odbiegających od normy pod względem intensywności lub zakresu,
  • stereotypowe i powtarzające się czynności ruchowe (np. machanie rękami, kręcenie ciałem, kiwanie się),
  • skrupulatne przestrzeganie niepotrzebnych, rutynowych czynności,
  • uporczywe zajmowanie się fragmentami przedmiotów.

Wszystkie te zaburzenia występują przed 3. rokiem życia dziecka. Należy jednak pamiętać, że ostateczną diagnozę stawia lekarz. Opieka nad dzieckiem autystycznym wymaga od rodziców i terapeutów mnóstwo pracy i cierpliwości, gdyż dodatkowo może pojawić się oschłość emocjonalna oraz niechęć do bezpośrednich kontaktów, nawet z najbliższymi osobami.

Katarzyna Łukawska

Komentarze do: Jak rozpoznać autyzm u dziecka?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz