Szukaj

Granaty rozdane 32 organizacje dostaną dofinansowanie na dożywianie i edukację dziecka

Podziel się
Komentarze0

23 marca wyłonieni zostali laureaci VII edycji Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”. Do konkursu zgłoszono 212 projektów obejmujących dożywianie i edukację żywieniową dzieci. Wnioskodawcy po raz pierwszy mogli ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nawet do 7 000 złotych.      


Dzięki projektom dzieci otrzymają posiłki oraz m.in. nauczą się jak właściwie się odżywiać i uprawiać ogródek warzywny, a także poznają zwyczaje kulinarne różnych krajów.

Celem programu grantowego jest wsparcie inicjatyw, które w społecznościach lokalnych przeciwdziałają niedożywieniu oraz wykluczeniu dzieci i młodzieży. Zgłaszane aplikacje obejmowały 2 części: innowacyjny projekt walki z niedożywieniem dzieci oraz  działania edukacyjne w zakresie prawidłowego odżywiania. O przyznaniu grantu decydowała kapituła składająca się z ekspertów w dziedzinie prawidłowego odżywiania, społecznej odpowiedzialności biznesu, działania organizacji pozarządowych, psychologii oraz mediów. Najlepsze projekty będą realizowane w terminie  od 15.04.2011 do 15.11.2011 roku.

Przy ocenie nadesłanych wniosków kapituła brała pod uwagę następujące elementy: innowacyjność
w danej społeczności, oparcie o rzetelną diagnozę potrzeb i możliwości lokalnego środowiska, aktywizacja dzieci oraz rodziców, udział wolontariuszy, a także po raz pierwszy udział sponsorów.

„Poprzez Program Grantowy chcemy, oprócz dożywiania dzieci i edukowania, pomóc organizacjom w walce z niedożywieniem dzieci poprzez tworzenie partnerstw na poziomie lokalnym. Ważna jest dla nas jednak nie tylko pomoc, ale również aktywizacja lokalnego środowiska. Tegoroczne projekty uwzględniają udział partnerów, dzięki którym możliwe będzie dalsze prowadzenie podobnych projektów w lokalnych społecznościach.” - mówi Przemek Pohrybieniuk, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Zrównoważonego Rozwoju.

Dzieci uczestniczące w projektach będą objęte programami dożywiania, a także wezmą udział w wielu ciekawych wycieczkach edukacyjnych poświęconych tematyce żywieniowej i ekologicznej. Pojadą m.in. do gospodarstw rolnych i hodowlanych, nauczą się samodzielnego przygotowania żywności w tym również przetworów na zimę. W ramach zajęć o tematyce ekologicznej dowiedzą się jak segregować śmieci, będą zbierać sprzęt elektroniczny i makulaturę oraz wykonywać doświadczenia uświadamiające, na czym polegają zagrożenia dla środowiska naturalnego.

„Wyróżnione przez nas projekty są skonstruowane w taki sposób, aby uczestniczące w nich dzieci miały szansę wzbogacenia swojej wiedzy żywieniowej, umiejętności gospodarowania żywnością oraz uwrażliwienia na problemy środowiska naturalnego. Realizowane w tym roku projekty pozwolą im zdobyć umiejętności przydatne w codziennym życiu, nauczą samodzielności w przygotowywaniu posiłków. To naszym zdaniem najlepsza inwestycja w przyszłość.” - uzasadnia członek Kapituły Marek Borowski, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

W tegorocznej edycji Programu Grantowego przyznano dodatkowo 8 dotacji na projekty prowadzone w ramach kampanii „Podziel się Posiłkiem. Podziel się Zdrowiem.” w wysokości do 2 000 złotych. Lista zwycięskich organizacji, skład Kapituły oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.podzielsieposilkiem.pl

Komentarze do: Granaty rozdane 32 organizacje dostaną dofinansowanie na dożywianie i edukację dziecka

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz