Szukaj

Dzieci uczące się w domu osiągają lepsze wyniki w nauce

Podziel się
Komentarze0

Wiele osób ma sceptyczne nastawienie do nauczania w domu, ale okazało się, że ta alternatywna metoda nauczania przynosi często lepsze rezultaty niż nauka w szkole. W Stanach Zjednoczonych już około 2,2 miliona dzieci i młodzieży pobiera lekcje w domu a ta liczba wciąż rośnie. Uczniowie pobierający naukę w domu osiągnęli o 30% lepsze wyniki na egzaminach.

Dzieci uczą się według określonego programu pod kierunkiem swoich krewnych. Utrzymują oni, że szkoła nie zawsze w pełni realizuje program i poza tym domowa edukacja wzmacnia więzi rodzinne oraz odbywa się w bezpiecznym środowisku.

Dzieci i młodzież, uczący się w domu, częściej zdają egzaminy końcowe. 66,7 % z nich ukończyło 4-letnią szkołę wyższą, podczas gdy odsetek wśród osób uczących się w sposób tradycyjny wynosi 57,5 %. Dane te uzyskano w trakcie badania na Uniwersytecie St. Thomas w 2009 r., w którym przeanalizowano wyniki uczniów uczących się na dwa powyżej wymienione sposoby. Nie dotyczyło to jedynie szkół wyższych, ale również publicznych i prywatnych szkół średnich oraz podstawowych, w tym katolickich. Dzieci i młodzież ucząca się w domu miała najwyższe wyniki z egzaminów, zarówno z przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych.

Dzieci nauczane w domu są lepiej przygotowane do życia w społeczeństwie

Jeden ze stereotypów głosi, że dzieci nie uczęszczające do szkoły są odizolowane od rówieśników oraz mają problemy w życiu społecznym. Jednak Brain Ray, dyrektor National Home Education Research Institute jest przeciwnego zdania. Zauważył, że ci uczniowie są często aktywnymi wolontariuszami, uprawiają sport lub należą do innych kół zainteresowań. Nie są mniej pewni siebie oraz znają swoją wartość. Nie mają też problemów z pracą w grupie.

Kolejnym zwolennikiem domowej edukacji jest Jeffrey Koonce, dyrektor szkoły w hrabstwie Miller w stanie Missouri. Jego wiara w tę metodę nauczania jest tak silna, że napisał rozprawę doktorską o tym jak uczniowie radzą sobie z przejściem z systemu domowej edukacji do publicznej szkoły średniej. Koonce doszedł do wniosku, że młodzież ucząca się w domu jest zazwyczaj bardziej dojrzała od rówieśników uczących się w szkole.

Zuzanna Kućma

Komentarze do: Dzieci uczące się w domu osiągają lepsze wyniki w nauce

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz