Szukaj

Znaczenie walorów wzrokowych dla konsumpcji jedzenia oraz uczucia sytości

Poprzednio przeprowadzane badania wykazały, że ludzie oceniają ilość spożywanego jedzenia oraz jego kaloryczność poprzez walory wzrokowe, takie jak wielkość talerza lub ilość jedzenia konsumowanego przez znajdujących się wokół nich ludzi. A gdyby nie korzystać ze zmysłu wzroku, czy ludzie posiadają jakiś wewnętrzny mechanizm szacowania ilość spożytego pokarmu?

Trzy grupy, każda licząca po 32 osoby jadły lunch przez 2 kolejne dni w Berlinie. Grupie eksperymentalnej serwowano posiłek w całkowitych ciemnościach. Grupie kontrolnej doręczono ten sam posiłek innego dnia w pełnym oświetleniu. W obydwu przypadkach połowie grupy serwowano regularne porcje, podczas, gdy drugiej połowie uczestników eksperymentu- porcje powiększone. Posiłek składał się z dwóch dań głównych, chleba, wody oraz deseru. Ankieta została podana uczestnikom badania na koniec, by zbadać pośród innych zmiennych, jak dokładnie potrafili oni oszacować ilość zjedzonego pożywienia oraz odczuwany przez nich poziom sytości.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, okazało się, że uczestnicy mieli tendencję do zjadania większości swoich porcji, niezależnie od ich wielkości. Tym samym ilość zjedzonego pokarmu była proporcjonalna do ilości pokarmu im podanego. W ciemności, ludzie, którym podano zwykłe porcje, zjadali średnio 96% całkowitej masy serwowanego im pożywienia. Natomiast ludzie, którym podano powiększone posiłki, zjadali ok. 89% porcji. W oświetlonym pomieszczeniu proporcje te wynosiły odpowiednio 96 i 83%. Gdy badani mieli oszacować ilość spożytego przez nich pokarmu, Ci jedzący w ciemności regularne porcje, delikatnie zawyżyli ich wagę, natomiast grupa, której podano porcje powiększone- lekko zaniżyła jej rozmiary. Podobne rezultaty osiągnięto pytając o ilość spożytych kalorii. Pomimo różnicy w wielkości posiłków, w obydwu grupach odnotowano podobny poziom sytości.

Ten eksperyment pokazuje, że walory wizualne mają duży wpływ na naszą ocenę ilości spożytego jedzenia oraz uczucia sytości. Zmysł wzroku pomógł ludziom, którym serowano w oświetlonym pomieszczeniu powiększone porcje zmniejszyć ilość ich spożycia. Dokładność tego badania ogranicza jednak fakt, że jedzenie w ciemności zajmuje więcej czasu, co zwiększa efektywność opóźnionych
w czasie mechanizmów uczucia sytości.

Ewa Panasiuk

Komentarze do: Znaczenie walorów wzrokowych dla konsumpcji jedzenia oraz uczucia sytości

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz