Szukaj

Zapobieganie nadwadze i otyłości poprzez edukację społeczeństwa

Realizatorem projektu jest Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra Aleksandra Szczygła w Warszawie, przy współpracy partnerów: Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” i Polskiego Towarzystwa Dietetyki.


Przedsięwzięcie finansowane jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a jego całkowity koszt wynosi 4.500.000 CHF (ponad 16 mln zł). Wkład krajowy w wysokości 15% zapewniają środki z budżetu Ministra Zdrowia.  Realizacja projektu zakończy się w 2016 roku.

Projekt „Zapobieganie nadwadze, otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” skierowany jest do najbardziej wrażliwych grup ludności: kobiet ciężarnych i karmiących, dzieci i młodzieży, osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z nadmierną masą ciała. Adresatami są także producenci żywności. Projekt jest zgodny z dokumentem Komisji Europejskiej „Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejście dla UE na lata 2008–2013”, który zwraca uwagę na narastający problem otyłości i niezwykle niskiej aktywności fizycznej wśród Europejczyków.

Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest nasilająca się epidemia nadwagi i otyłości wśród polskiego społeczeństwa. Badanie przeprowadzone w 16 województwach potwierdziło tę alarmującą sytuację, gdyż u 62% mężczyzn i 50% kobiet w wieku od 20 do 74 lat według wskaźnika BMI stwierdzono otyłość i nadwagę. Otyłość jest schorzeniem, które zwiększa ryzyko rozwoju wielu przewlekłych chorób niezakaźnych, np. chorób układu krążenia, nowotworów, chorób przewodu pokarmowego. Szacuje się, że stanowią one 47% całkowitej liczby zachorowań i 60% całkowitej liczby zgonów na całym świecie.


Projekt składa się z czterech  zadań skierowanych do różnych grup odbiorców. Jego cele są ukierunkowane na:
  • edukację w zakresie prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących, a także w aspekcie kształtowania racjonalnych nawyków żywieniowych całej rodziny. W trakcie trwania projektu żywieniową promocją zdrowia zostanie objętych ok. 28.000 kobiet ciężarnych;
  • kształtowanie nawyków prawidłowego żywienia i zwyczajów uprawiania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Projekt obejmie 1. 600 przedszkoli i szkół;
  • wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością. W ramach projektu około 1.600 osób z nadwagą i otyłością zostanie objętych 12-tygodniowymi programami interwencyjnymi;
  • podnoszenie świadomości konsumentów o składzie i wartości odżywczej produktów żywnościowych. Pomoc w dokonywaniu właściwych wyborów. Projekt obejmuje zajęcia praktyczne prowadzone w supermarketach.
Realizację zadań merytorycznych wspomogą działania informacyjne m.in. ogólnopolskie kampanie propagujące zdrowy styl życia, przede wszystkim w aspekcie zapobiegania i walce z otyłością.

Komentarze do: Zapobieganie nadwadze i otyłości poprzez edukację społeczeństwa

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz