Szukaj

Wystarczą trzy lekcje, aby zmienić nawyki żywnościowe

Wiedza i umiejętności wymagane do zmiany złych nawyków żywnościowych są często nieosiągalne dla osób, których dochody są ograniczone. Inne potrzeby, których zaspokojenie wymaga czasu i zasobów, przeszkadzają im w zmianie diety na lepszą.

Dwóch naukowców z University of Minnesota niedawno zakończyło badania nad wpływem trzech sesji edukacyjnych na wiedzę i zachowanie kobiet o niższych dochodach, pochodzących z różnych etnicznych środowisk.

- Nasze badania wykazały, że przy odpowiednim sposobie uczenia, nie potrzeba więcej lekcji, aby dotrzeć do populacji o niższych dochodach. - stwierdził Chery Simth, doktor i profesor University of Minnesota. - Jest to szczególnie ważne, dla grup, które mają problemy z transportem oraz są w ciągłym ruchu z powodu dojazdów do pracy.

Lekcje o zdrowym żywieniu

Doktor Smith oraz były student Claire Rustand opracowali i przeprowadzili trzy lekcje dla kobiet o trudnej sytuacji finansowej, będących głównie Indiankami, Afroamerykankami lub należących do białej rasy. Zastosowali podejście holistyczne i empiryczne, a także dostarczyli im klarowny zestaw instrukcji. Na pierwszych zajęciach omówiono praktyczne aspekty żywienia, takie jak zakupy, ustalanie budżetu oraz podstawy makro- i mikroodżywiania. Na drugiej lekcji zwrócono uwagę na techniki gotowania. Podczas trzeciej omówiono środki zwiększające bezpieczeństwo żywnościowe, włączając w to ogrodnictwo.

Zmiany w nawykach żywnościowych kobiet

Kobiety, które uczestniczyły w zajęciach zaczęły spożywać większą ilość warzyw, ograniczyły spożycie fast foodów oraz coraz częściej zwracały uwagę na etykietki, umieszczone na produktach. Dane wykazały, że sesja wpłynęła pozytywnie na dziewięć nawyków żywnościowych, a także na poziom wiedzy uczestniczek, nie wiadomo jednak, czy osiągnięte rezultaty są trwałe. Zmiana niewłaściwych nawyków żywnościowych u kobiet o niższych dochodach może pomóc zmniejszyć nierówności w zdrowiu, wynikające ze statusu socjalno-ekonomicznego.

Komentarze do: Wystarczą trzy lekcje, aby zmienić nawyki żywnościowe

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz