Szukaj

Zaburzenia stresowe

Podziel się
Komentarze1

Zaburzenia stresowe zaliczamy do zaburzeń psychicznych, które wykazują bezpośredni związek ze stresem. Przyczyną wystąpienia tego rodzaju zaburzeń, jest fakt przeżycia stresu o różnym nasileniu. Warto przy tym zauważyć, że sam stres nie jest wystarczający do wywołania zaburzeń stresowych.Najczęstsze zaburzenia stresowe to:
 • zaburzenia adaptacyjne
 • ostra reakcja na stres
 • zespół stresu pourazowego
Zaburzenia adaptacyjne

Pewne poważne zmiany życiowe, takie jak przeprowadzka czy emigracja powodują konieczność przystosowania się do nowych warunków i otoczenia. Podczas gdy w większości przypadków sam proces adaptacyjny przebiega bez komplikacji, istnieją osoby, u których przystosowanie się do zmian życiowych wiąże się z pojawieniem różnego rodzaju objawów.

O jakich objawach mowa?
 • zamartwianie się
 • lęk
 • napięcie
 • obniżony nastrój
 • niezdolność do radzenia sobie z aktualną sytuacją
 • trudności w planowaniu przyszłości
 • problemy z wykonywaniem codziennych czynności
 • gniew
 • wybuchy agresji
Warto zauważyć, że pierwsze objawy zaburzeń pojawiają się najczęściej w ciągu pierwszego miesiąca od zaistnienia nowej sytuacji. Zwykle utrzymują się przez okres kliku miesięcy, do pół roku. Wpływają niekorzystnie na nasze życie społeczne i zawodowe.

Jakie są przyczyny zaburzeń adaptacyjnych?


Wymienić tutaj możemy różne sytuacje, najczęściej związane z pracą zawodową, zmianą lub utratą pracy, przejściem na emeryturę, przeprowadzką, pójściem do szkoły, śmiercią bliskiej nam osoby, kryzysem życiowym.

Jak wygląda leczenie?

Co istotne różnego rodzaju poważne zmiany życiowe nie są niezwykłe. Zaburzenia adaptacyjne wiążą się z ciągłym myśleniem o problemie. Chcąc doprowadzić do ich ustąpienia lub złagodzenia, warto pomyśleć o stworzeniu jakiś przyjemnych okoliczności. Przy tego rodzaju zaburzeniach istnieje pełna zdolność do przeżywania przyjemności w przeciwieństwie do zaburzeń depresyjnych.


Ostra reakcja na stres

Jest to krótkotrwała reakcja na wyjątkowo silny stres bez żadnych innych zaburzeń psychicznych. Do wystąpienia takiej reakcji najczęściej dochodzi jeszcze w trakcie trwania urazu lub na chwilę po  zadziałaniu stresu. Takie zaburzenia mijają samoistnie po kilku godzinach lub dniach.

Jakie są ich objawy?
 • oszołomienie
 • dezorientacja
 • lęk
 • gniew
 • osłupienie lub pobudzenie
 • szybkie bicie serca
 • pocenie się
 • zaczerwienienie twarzy
Jakie są przyczyny ostrej reakcji na stres?

Najczęściej wywołuje ją silny stres fizyczny lub psychiczny, np.

 • wypadek samochodowy
 • uraz
 • napad
 • gwałt
 • pożar
 • naturalna katastrofa
 • informacja o ciężkiej chorobie
Jak wygląda leczenie?

Taka reakcja pojawia się nagle i ustępuje bardzo szybko. Bezpośrednim czynnikiem sprawczym jest silny stres. Przy tego rodzaju zaburzeniach może zachodzić konieczność podania leków uspokajających lub skorzystania z pomocy psychologicznej.

Zespół stresu pourazowego

Różne wydarzenia takie jak wojna, katastrofy czy terroryzm wywołują u człowieka skrajnie przerażające przeżycia. Z zespołem stresu pourazowego mamy do czynienia przy takich sytuacjach. Tego rodzaju zaburzenia pojawiają się bezpośrednio po wydarzeniu lub ujawniają się po kliku miesiącach. Objawy zespołu stresu pourazowego mogą się utrzymywać przez wiele lat.

Jakie są objawy zespołu?
 • wielokrotne przeżywanie urazu w ciągle powracających snach i wspomnieniach
 • unikanie sytuacji, które mogłyby przywrócić wspomnienia o urazie
 • ograniczenie kontaktu z ludźmi
 • zmniejszone zainteresowanie otoczeniem
 • zmniejszone odczuwanie przyjemności
 • nadmierne pobudzenie, czujność, stan gotowości
 • bezsenność
 • wybuchy gniewu
 • drażliwość
 • odrętwienie emocjonalne
 • poczucie winy
 • uczucie lęku
 • depresja
Jakie są przyczyny zespołu stresu pourazowego?

U osób, które są podatne na tego typu zaburzenia, zespół stresu pourazowego pojawia się w następstwie wystąpienia sytuacji zagrażających życiu, takich jak:
 • katastrofy
 • wypadki
 • pożary
 • akty terrorystyczne
 • tortury, gwałty, przemoc
Na tego rodzaju zaburzenia cierpią nie tylko osoby, które bezpośrednio doświadczyły niebezpiecznych sytuacji, ale również świadkowie nieprzyjemnych zdarzeń.

Jak wygląda leczenie?

Przede wszystkim zachodzi konieczność poddania się leczeniu psychiatrycznemu. Ponadto istotne jest wsparcie ze strony bliskich.

Komentarze do: Zaburzenia stresowe (1)

Monika Erazmus
Monika Erazmus 27-03-2012 17:47

Pomoc psychologiczna

1

Szanowni Państwo, Ostatnie lata prowadzonej pierwszej w Polsce akcji specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczestników wypadków komunikacyjnych w ramach programu „Trakt” pozwoliły nam na skuteczną pomoc ponad 200... pokaż całość

OdpowiedzPokaż cały wątek (1)
Dodaj komentarzPokaż wszystkie komentarze