Szukaj

Wysokie ryzyko udaru mózgu jest powiązane z występowaniem przewlekłego stresu

Podziel się
Komentarze0

Przewlekły stres, potęgowany poprzez życiowe czynniki stresowe oraz cechy osobowości typu A, jest związany z wysokim ryzykiem udaru mózgu, co stwierdzono w badaniu opublikowanym w Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.Chroniczny stres, objawiający się fizycznymi lub/i psychicznymi oznakami w reakcji na stresory trwające dłużej niź 6 miesięcy, związany jest z podwyższonym ryzykiem chorób serca. Jednak nie do końca jasny jest jego wpływ na wystąpienie udaru mózgu.

Zespół badaczy oparł swoje odkrycia na grupie badawczej 150 dorosłych, ze średnią wieku 54 lata, którzy zostali przyjęci na jeden szpitalny oddział poudarowy, oraz na 300 losowo wybranych zdrowych osobach, w podobnym wieku, które mieszkały w tej samej dzielnicy po sąsiedzku.

Poziom chronicznego stresu oceniano przy pomocy wspólnych jakościowo wyników czterech zatwierdzonych skal, biorąc pod uwagę główne wydarzenia życiowe. Poszukiwano symptomów takich jak: lęk i depresja, ogólny dorobyt, oraz innych zachowań wskazujących na osobowość typu A (skala ERCTA).


Zachowania charakterystyczne dla osobowości typu A to wrogość, agresja, niecierpliwość i wybuchowy temperament. Wynik 24 lub wyższy określony na podstawie skali ERCTA jest stosowany do wskazania osobowości typu A.


U uczestników badania oceniano również lepiej znane czynniki ryzyka udaru mózgu, takie jak cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu, przypadki zaburzeń rytmu serca oraz senności pojawiającej się w ciągu dnia.

Poza tym, uczestnicy byli pytani także o styl życia, posiłki, ilość spożywanej kofeiny, alkoholu, napojów energetycznych, jak również konsumpcję papierosów, posiadanie partnera oraz pracę.

Wyniki pokazały, że wiele czynników było niezależnie związanych ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia udaru.

W porównaniu do grupy osób zdrowych, ryzyko udaru było prawie czterokrotnie wyższe wśród tych, którzy doświadczyli ważnych wydarzeń w roku poprzednim.

Wysoki wynik w skali ERCTA ponad dwukrotnie zwiększał ryzyko udaru, tak jak obecne lub wcześniejsze palenie bądź picie dwóch lub więcej napojów energetycznych dziennie.

U osób z zaburzeniami rytmu serca odnotowano ponad trzy razy większe prawdopodobieństwo wylewu, a u osób z wysokim ciśnieniem - prawie potrójne ryzyko.

A dodatkowo, bycie mężczyzną zwiększa ryzyko nawet dziewięciokrotnie.

Jednak kiedy wszystkie czynniki poddane zostały łącznej ocenie, to okazało się, że ryzyko udaru związane było ze stresującym życiem oraz osobowością typu A. Ten czynnik dawał prawdziwą odpowiedź, niezależnie od innych czynników ryzyka, w tym płci oraz niezdrowego trybu życia.

Komentarze do: Wysokie ryzyko udaru mózgu jest powiązane z występowaniem przewlekłego stresu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz