Szukaj

Wykształcenie zapewnia dobre zdrowie

Podziel się
Komentarze0

Bycie dobrze wykształconym jest dobre dla zdrowia: chroni przed nikotynizmem, alkoholem oraz pozwala lepiej znosić efekty kryzysu, jak wynika z 21 raportu OCDE (Organisation de cooperation et de developpement economique).Raport 2013 na temat edukacji pokazuje, w jakim stopniu kwalifikacje zawodowe oferują dostęp do zatrudnienia.

W krajach, gdzie proporcje absolwentów szkolnictwa zawodowego są większe niż średnia (32%), takich jak Niemcy czy Szwajcaria, bezrobocie pośród ludzi 25 – 34-letnich wzrosło mniej lub się zmniejszyło w stosunku do ich dyplomowanych odpowiedników w ogólnym strumieniu absolwentów ponadgimnazjalnych.

Niestety, poziom bezrobocia pośród osób, które nie ukończyły szkoły ponadgimnazjalnej, jest trzy razy większy (13% średnio w krajach OCDE) niż poziom bezrobocia pośród absolwentów szkół wyższych (5%).


W latach 2008 – 2011, poziomy bezrobocia osób mało wykwalifikowanych wzrosły o ok. 4%, w porównaniu do 1,5% dla pracowników wysoko wykwalifikowanych.

Angel Gurria z OCDE mówi: - Dzisiaj jest ważniejsze niż kiedykolwiek, żeby opuścić szkołę z wysokim poziomem wykwalifikowania. Władze publiczne powinny podjąć działania sprzyjające młodym, przede wszystkim tym mniej wykwalifikowanym, ponieważ oni są najbardziej zagrożeni niskimi płacami.

Według tego samego raportu, ludzie dorośli dobrze wykształceni są mniej podatni na otyłość i na nikotynizm. Średnio w 23 krajach OCDE, prawdopodobieństwo, że absolwent szkoły wyższej będzie palił, jest niższe o 16 punktów procentowych w stosunku do osób niedyplomowanych.


Komentarze do: Wykształcenie zapewnia dobre zdrowie

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz