Szukaj

Wielki skok w wiedzy na temat składu krwi

Podziel się
Komentarze0

Po trzech latach pracy, zespół dwudziestu badaczy specjalizujących się w "metabolomice" opisuje 4 200 metabolitów krwi, co jest nadzwyczajnym skokiem w przyszłość, bardzo użytecznym w medycynie. Oto już od ponad stu lat biochemicy badają skład krwi. Do tej pory udało się stworzyć listę kilku setek metabolitów.Przypomnijmy, że metabolit jest maleńką molekułą organiczną, biorącą udział w procesach metabolicznych (albo pochodzącą z metabolizmu). Glukoza jest przykładem metabolitu, ale nie glikogen, który jest polisacharydem o bardzo dużej wadze molekularnej.

Rozróżniamy jeszcze metabolity pierwotne oraz metabolity wtórne. Metabolity pierwotne, takie jak aminokwasy, kwasy karboksylowe, alkohole, antyoksydanty, nukleotydy, poliole albo witaminy, są bezpośrednio związane z procesami niezbędnymi do normalnego rozwoju oraz do reprodukcji komórkowej. Całość tych metabolitów w żywym organizmie stanowi metabolom.

Termin ten ma pochodzenie anglo-saksońskie i został zaproponowany w 1998 roku ze względu na analogię z terminami  takimi jak genom, proteom, transkryptom.

Badania nad metabolomem, określenie jego zmian w czasie w organizmie żywym, a przede wszystkim u człowieka, stanowią nową dziedzinę wiedzy: metabolomikę.


Metabolomika
w rzeczywistości to przedłużenie tego wszystkiego, co medycyna robi już od dawna na obrzarze badań nad metabolitami w organizmie oraz nad ich rolą w procesie wzrostu i w procesach chorobowych, a także nad ich znaczeniem dla stanu zdrowia.


Najlepiej znanym przykładem jest oczywiście przykład pobierania krwi i analiz, które mają na celu odnalezienie i określenie sygnałów dotyczących, na przykład, obecności nowotworów w stadium początkowym albo nadmiaru cholesterolu.

Ale metabolomika bada również skuteczność lekarstw oraz skutki uboczne i niepożądane, jakie te lekarstwa mogą mieć.

Projekt metabolomiki ludzkiej

Korzystając z tego, iż technika nie ustaje w swoim rozwoju (na przykład, w związku z bioinformatyką), ta nowa dziedzina wiedzy aktualnie zajmuje centralne miejsce w Human Metabolome Project, co jest ekwiwalentem projektu genomu.

W momencie, kiedy zaczyna się Międzynarodowy Rok Chemii, jeden z biochemików najściślej związanych z tym projektem, pan David Wishart, właśnie opublikował, wraz ze swoimi kolegami, bilans trzech lat pracy dotyczących składu serum ludzkiego.

Okazało się, że wiedza poszerzyła się ze znajomości kilku setek molekuł do 4 229 metabolitów krwi ludzkiej!

Zazwyczaj, niewiele ponad dziesięć spośród nich jest poszukiwanych w analizie krwi. Ta nowa lista powinna więc prowadzić do nowych metod diagnozowania, do diagnoz wcześniejszych i bardziej szczegółowych różnych patologii w fazie rozwoju.

Projekty metabolomiczne istnieją także w Europie i interesują się nimi przemysł spożywczy oraz przemysł farmaceutyczny. Organizacja Cern (Europejska Organizacja Badań Jądrowych, European Organization for Nuclear Research ), już związana z bioinformatyką, również bierze udział w tych projektach.

Komentarze do: Wielki skok w wiedzy na temat składu krwi

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz