Szukaj

Większość Polaków niewiele wie o chorobach psychicznych

Podziel się
Komentarze0

Eksperci programu „Odnaleźć Siebie” zwracają uwagę na niepokojącą sytuację - ponad połowa Polaków przyznaje, że niewiele wie na temat chorób psychicznych, a niemal 40%1 społeczeństwa nie potrafi wymienić żadnej nazwy zaburzenia psychicznego. Kontaktom z osobami chorymi często towarzyszą strach i zakłopotanie. Wiedza Polaków w zakresie zdrowia psychicznego jest wciąż niezadowalająca. Szczególnie niekorzystnie wypadają osoby z wykształceniem podstawowym oraz w wieku emerytalnym.Aż 47% osób z wykształceniem podstawowym i 48%1 osób powyżej 65 roku życia przyznaje, że praktycznie nic nie wie na temat chorób psychicznych. Tylko 4%1 Polaków potrafi wymienić więcej niż trzy rodzaje zaburzeń psychicznych. Wśród wyliczanych chorób najbardziej powszechna jest schizofrenia i depresja, natomiast prawie nikt nie wspomina o narkomanii i zespole alkoholowym.

Brak wiedzy na temat schorzeń psychicznych przekłada się na zakłopotanie i strach w relacjach z chorymi - mówi doc. Joanna Meder, ekspert programu „Odnaleźć Siebie" - Odpowiednia wiedza ułatwia właściwe podejście do choroby oraz wpływa na wczesne rozpoczęcie leczenia. Nie zapominajmy, że dolegliwości emocjonalne, pojawiające się w różnych etapach życia, mogą dotyczyć każdego z nas.

Do upowszechniania wiedzy wśród Polaków na temat chorób psychicznych oraz zmiany postaw wokół psychiatrii przyczynia się ogólnopolski program „Odnaleźć Siebie". W ramach programu został stworzony poradnik edukacyjny „Rozmowa, która nie boli”. Zagadnienia zawarte w poradniku pokazują, że współczesna psychiatria i nowoczesne metody leczenia są przyjazne dla pacjentów. Poradnik dostępny jest na stronie internetowej programu „Odnaleźć Siebie" - www.odnalezcsiebie.pl.


Doc. Joanna Meder - Obecnie pracuje jako kierownik Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracę w Klinice rozpoczęła od stanowiska ordynatora oddziału rehabilitacji psychiatrycznej. Od wielu lat jest zaangażowana w działania społeczne na rzecz chorych psychicznie, prowadzonych między innymi w ramach programu „Odnaleźć siebie". Jest również laureatką Nagrody Imienia św. Kamila 2006 przyznawanej osobom szczególnie zaangażowanym w promocję zdrowia i edukację zdrowotną.

Ogólnopolski Program Zmiany Postaw wobec Psychiatrii „Odnaleźć siebie” ma charakter edukacyjny. Jego nadrzędnym celem jest przełamanie barier związanych z leczeniem zaburzeń psychicznych, mitów nagromadzonych wokół psychiatrii oraz wyeliminowanie lęku przed wizytą u lekarza psychiatry - ponieważ odpowiednio wczesna diagnoza i wcześnie rozpoczęte leczenie dają większą szansę na normalne życie. Naczelnym założeniem jest zbudowanie pozytywnego wizerunku psychiatrii wśród innych nauk medycznych.

Patronat merytoryczny nad akcją „Odnaleźć siebie” objął Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Koordynatorem programu z ramienia PTP jest docent Joanna Meder. Honorowy patronat nad programem objęło biuro oficera łącznikowego WHO w Polsce. Partnerem Programu jest polska firma farmaceutyczna Adamed.

Dodatkowych informacji udzielają:

On Board Public Relations
Ewa Marczyk - Chłopecka

tel. 0 22 321 51 00, 0 509 366 042, emarczyk@onboard.pl

1 CBOS, Opinia publiczna o chorobach psychicznych, wrzesień 2007 r., 31sierpnia - 4 września 2007 r. reprezentatywna próba losowa dorosłych mieszkańców Polski (N-844)

Komentarze do: Większość Polaków niewiele wie o chorobach psychicznych

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz