Szukaj

Walka o zdrowie – pierwszy miesiąc zmagań samorządów w konkursie Zdrowa Gmina

Podziel się
Komentarze0

Marzec był pierwszym miesiącem aktywności 211 gmin i dzielnic Warszawy z 6 województw, które w ramach konkursu Zdrowa Gmina, zachęcały swoich mieszkańców do przeprowadzania bezpłatnych badań profilaktycznych – mammografii, cytologii i kolonoskopii.


Najwyższy wzrost zgłaszalności, który w marcu wyniósł na badania mammograficzne 18,6% i cytologiczne 11,3%, odnotowała Gmina Domanice z województwa mazowieckiego. Gmina, która do końca sierpnia odnotuje najwyższy wzrost frekwencji na badania, będzie miała największe szanse na wygranie 100 tysięcy złotych.

Z 211 uczestników konkursu Zdrowa Gmina najwyższą zgłaszalnością na badania mammograficzne i cytologiczne, które odpowiednio wyniosły na koniec marca 65,3% i 52,8%, może się pochwalić się Gmina Paprotnia z województwa mazowieckiego – zwycięzca z pierwszej edycji konkursu. Jednak w ciągu ostatniego miesiąca najwyższy wzrost frekwencji na badania skryningowe odnotowała Gmina Domanice, aż 18,6% na mammografię i 11,3% na cytologię. 

„Już z początkiem marca bardzo aktywnie zaczęliśmy działać na terenie gminy Domanice” – mówi Halina Płochocka odpowiedzialna za działania w ramach konkursu Zdrowa Gmina na terenie gminy. „Rozpoczęliśmy  od dystrybucji plakatów i ulotek udostępnionych nam przez organizatora konkursu. Dodatkowo zorganizowaliśmy spotkania informacyjne dla sołtysów i mieszkańców dotyczące profilaktyki nowotworowej. W działania silnie zaangażowany jest Wójt oraz Kościół. Planujemy również zapewnić przewóz mieszkankom gminy na badania mammograficzne do ośrodka zdrowia w Siedlcach” – dodaje.

Spośród 6 województw biorących udział w konkursie najwyższy średni wzrost zgłaszalności na badania w kierunku wykrywania raka piersi odnotowało województwo opolskie – 3,75%, a w kierunku raka szyjki macicy województwo lubelskie – 0,52%. Organizatorzy konkursu jeszcze przez 5 miesięcy będą monitorować statystyki zgłaszalności na badania skryningowe finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych.

„Cieszę się, że już w pierwszym miesiącu zmagań gminy zanotowały tak wysoki wzrost frekwencji na badania” – mówi dr Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii, która jest organizatorem konkursu Zdrowa Gmina. „To potwierdza, że zaangażowanie gmin w budowanie świadomości prozdrowotnej wśród mieszkańców może być skuteczne i przynieść widoczne rezultaty. Wierzymy, że w tej edycji konkursu Zdrowa Gmina, zgłaszalność będzie jeszcze wyższa niż podczas jej pilotażu, a z badań skorzysta co najmniej 30 tys. osób więcej” – dodaje.


Do 30 czerwca 2011 r. gminy biorące udział w konkursie są zobowiązane do przesłania autorskich opisów projektów działań promujących profilaktykę nowotworową z wykorzystaniem nagrody głównej w konkursie, tj. 100 000 zł. Na podstawie analizy statystyk zgłaszalności w gminach, które nadeślą projekty programów, Jury konkursu określi próg kwalifikujący do drugiego etapu, gdzie zostaną wyłonione trzy najlepsze gminy. Zwycięzcy otrzymają tytuł Zdrowej Gminy oraz nagrody finansowe (I miejsce – 100 000 zł, II miejsce – 50 000 zł, III miejsce – 25 000 zł) na realizację działań opisanych w projektach.

Konkurs Zdrowa Gmina wspierają organizacje pacjenckie, które na co dzień pomagają osobom z chorobami nowotworowymi i ich bliskim: Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, Ogólnopolska Organizacja na rzecz walki z rakiem szyjki macicy „Kwiat Kobiecości” oraz Stowarzyszenie Europacolon Polska.


Wśród patronów honorowych znajdują się również: Małżonka Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pani Anna Komorowska, Minister Zdrowia Pani Ewa Kopacz, Sejmowa Komisja Zdrowia, Senacka Komisja Zdrowia, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ, Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marszałek Województwa Opolskiego,  Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Lubelski, Wojewoda Łódzki, Wojewoda Świętokrzyski, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Opolski oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich.

Patronat medialny nad konkursem sprawują: Program Pierwszy Polskiego Radia, TVP 1, Serwis Samorządowy PAP, Gazeta Samorządu i Administracji, Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl, portal Medonet.pl, Tygodnik Katolicki „Niedziela” oraz telewizje regionalne – TVP Warszawa, TVP Lublin, TVP Łódź, TVP Kielce i TVP Opole.

Partnerami konkursu są: PZU, GlaxoSmithKline i Centrum Nauki Kopernik.

Dodatkowe informacje

Polska Unia Onkologii to pozarządowa organizacja pożytku publicznego. Podejmuje działania wspierające zwalczanie chorób nowotworowych, m.in. zrzesza lekarzy onkologów oraz wszystkich wspierających idee walki z rakiem, organizuje kursy specjalizacyjne, warsztaty, konferencje oraz edukacyjne, społeczne kampanie medialne.

Głównym celem Polskiej Unii Onkologii jest prowadzenie działań na rzecz realizacji ustawy o Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2005 r. dzięki pięcioletnim staraniom PUO.

Kolejne cele PUO to:


- Dążenie do zapewnienia wszystkim chorym na nowotwory powszechnej dostępności do świadczeń medycznych na poziomie zgodnym ze standardami zalecanymi przez Światową Organizację Zdrowia, Unię Europejską, krajowe i zagraniczne towarzystwa naukowe a także zgodnie z założeniami Paryskiej Karty Walki z Rakiem (uchwalonej podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu; 3 - 4 luty 2000 r.).

- Promowanie i wdrażanie standardów, profilaktyki i opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, europejskich standardów nauczania onkologii w akademiach medycznych i na studiach podyplomowych oraz tworzenia warunków do prowadzenia badań naukowych.

- Dążenie do zniesienia limitów świadczeń zapewnianych przez referencyjne, wysokospecjalistyczne placówki onkologiczne.

- Dążenie do ujednolicenia programów nauczania onkologii we wszystkich akademiach medycznych oraz we wszystkich zawodach medycznych związanych z opieką nad chorymi na nowotwory złośliwe.

Komentarze do: Walka o zdrowie – pierwszy miesiąc zmagań samorządów w konkursie Zdrowa Gmina

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz