Szukaj

Twoja pamięć płata ci figle? Zmień leki!

Podziel się
Komentarze0

Spożycie różnych leków w leczeniu insomnii, niepokoju, świądu i alergii, według nowych badań przeprowadzonych przez dr Carę Tannenbaum, może mieć negatywny wpływ na pamięć lub koncentrację u osób starszych. Aż 90% osób, które ukończyły 65 rok życia, spożywa co najmniej jeden lek przepisany na receptę. 18% osób w tej grupie wiekowej skarży się na swą pamięć i ma problemy z kognicją.Najnowsze badania sugerują, iż spożywanie leków może mieć bardzo niekorzystne skutki uboczne u większości pacjentów.

Analizując wyniki 162 badań przeprowadzonych na antycholinergikach, lekach przeciwhistaminowych, GABA-ergicznych i opioidach, międzynarodowa grupa naukowców pod kierownictwem dr Tannenbaum wysuwa podejrzenia, iż spożycie wielu tych leków może znacząco wpływać na pamięć, koncentrację, postrzeganie. 

68 testów przeprowadzonych na lekach – benzodiazepinach (używanych w leczeniu niepokoju i insomnii) pokazało, iż wpływają one na pamięć i koncentrację – im większa dawka leku, tym skutki uboczne są bardziej dostrzegalne.

Kolejnych 12 testów przeprowadzono na lekach przeciwhistaminowych, a 15 następnych na antydepresantach, które wpływają na uwagę i zdolność przetwarzania informacji.


Dr Tannenbaum zaleca, aby w nowych kryteriach Beers publikowanych wiosną 2012 przez American Geriatrics Society zamieścić informację na temat wyżej wymienionych leków, ażeby uniknąć lub też ograniczyć za wszelką cenę ich stosowania u osób starszych.

Dr Tannenbaum proponuje, by osoby starsze mówiły o swych dolegliwościach towarzyszących stosowaniu leków. Lekarze powinni znać stan zdrowia pacjenta, dlatego też należy ich na bieżąco o tym informować.

Autorzy badań wyszukali w bazach danych MEDLINE (od 1948 do października 2011) i EMBASE (od 1980 do października 2011) testy w losowym układzie, przeprowadzone metodą ślepej próby oraz z placebo na dorosłych osobach (bez zaburzeń centralnego systemu nerwowego). Osoby te przeszły neuropsychologiczny test przed i po doustnym podaniu leków, które wpływają na receptory cholinergiczne, histaminergiczne, GABA-ergiczne i opioidowe. 

Dwóch analityków niezależnie oceniło jakość i przebieg badań, funkcjonowanie pamięci oraz jej zaburzenia wywołane przez wymienione rodzaje leków, które poddano ocenie według zgodności rezultatów w badaniu „akcja-reakcja”, gdzie istotna była dawka leków i reakcja pacjenta.

Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z naukowcami z University of Sydney, University of Calgary oraz University of Iowa College of Public Health.

Dr Cara Tannenbaum koncentruje się w swej działalności naukowej na praktyce farmaceutycznej osób starszych, analizie płci, wskaźnikach zdrowia psychicznego.

Komentarze do: Twoja pamięć płata ci figle? Zmień leki!

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz