Szukaj

Przyczyny alkoholizmu wśród nieletnich

Podziel się
Komentarze0

Badacze ocenili jak czynniki zagrożenia, takie jak antyspołeczne postawy i zachowania oraz kontakty z jednostkami wyobcowanymi czy życie w rodzinach patologicznych, wpływają na nadużywanie alkoholu przez nieletnich. Zbadano także tzw. ochronne czynniki, tj. pozytywne doświadczenia z życia społecznego, szkolnego i rodzinnego. Miały one niwelować czynniki zagrożenia.Do wniosków tych doprowadziły wyniki analizy 200 tysięcy ankiet przeprowadzonych wśród młodzieży szkolnej. Zebrany materiał dotyczył wpływu różnych czynników środowiskowych na spożycie alkoholu przez nieletnich.

Damon Jones, asystent profesora z Centrum Badań Zapobiegawczych i Promocji Rozwoju Ludzkiego, opublikował w American Journal of Public Health wyniki swoich badań.

Stwierdził, że stawiając na jednej płaszczyźnie czynniki zagrożenia (kontakt z antyspołecznymi rówieśnikami), z niwelującymi zagrożenie czynnikami ochronnymi, np. pozytywnymi doświadczeniami z życia szkolnego, możemy powiedzieć, iż większy wpływ na alkoholizm nieletnich mają te pierwsze.

Naukowcy podkreślają jednak, że to, czy wspomniane czynniki ryzyka są związane z nadużywaniem alkoholu, zależy od szerszego kontekstu.


Badania wykazały, że zamknięte postawy społeczne nie muszą być bezpośrednio powiązane z nadużywaniem alkoholu, jeśli współwystępują inne pozytywne doświadczenia środowiskowe.

Odkrycia Jonesa zgadzają się z pracą Marca E. Feinberga, profesora z Centrum Badań Zapobiegawczych i Promocji Rozwoju Ludzkiego, który opisywał najbardziej efektywne strategie zapobiegania nadużywaniu substancji odurzających przez nieletnich.

Mówiąc o nastolatkach i ich inicjacji względem używek, chcieliśmy zbadać, które z dzieci najczęściej nadużywają alkoholu. Staraliśmy się zbadać czy istnieją czynniki wyróżniające tę młodzież z reszty otoczenia. Analizowaliśmy życie rodzinne, towarzyskie, indywidualne postawy i społeczno-emocjonalne zdolności, takie jak radzenie sobie z emocjami czy tolerancja frustracji, mówi prof. Feinberg.  

Jeśli dowiemy się, które z tych czynników mają największy wpływ na alkoholizm wśród nieletnich, będziemy mogli w bardziej efektywny sposób radzić sobie z tym zjawiskiem, twierdzi Feinberg. Obecnie nie wiemy, które czynniki są kluczowe.

Kolejnym ważnym krokiem w badaniach jest ustalenie hierarchii ważności analizowanych czynników ryzyka.

Wiadomo już, że społeczność, w której żyje dziecko, ma istotny wpływ na jego skłonności do picia alkoholu. Badaczom zależy teraz, by sprawdzić, w którym ze środowisk czynniki ryzyka mają istotniejsze znaczenie.

Badaniom poddane zostaną społeczności wiejskie kontra społeczności miejskie oraz środowiska o niskich dochodach kontra środowiska o wysokich dochodach.

Komentarze do: Przyczyny alkoholizmu wśród nieletnich

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz