Szukaj

Pozytywny wpływ muzyki na mózg człowieka

Podziel się
Komentarze0

Wyniki badań, zaprezentowane przez naukowców z mediolańskiego Szpitala Uniwersyteckiego Św. Rafała na 22 Spotkaniu Europejskich Neurochirurgów w Pradze, wskazują, że mózg osób, które nie miały wcześniej żadnego doświadczenia muzycznego, już po dwóch tygodniach regularnych ćwiczeń gry na pianinie przechodzi znaczące zmiany.Ponadto badania dowodzą, że nawet krótkotrwała nauka poprawia koordynację i równowagę pomiędzy prawą i lewą półkulą mózgu. Zwiększa ona także reakcję nerwów w mięśniach palców. Dodatkowo bodźce muzyczne prowadzą do odbudowy istoty szarej w obszarach odpowiedzialnych za koordynację.

Naukowcy stosunkowo niedawno odkryli „neuroplastyczność” mózgu. Polega ona na tym, że mózg sam rekonstruuje strukturę nerwową i organizację przepływu informacji tak, by była jak najlepiej dopasowana do zadania, które ma wykonać. Funkcja ta jest tym skuteczniejsza, im częściej wykonujemy daną czynność. Gra na instrumentach znacząco i efektywnie poprawia ten proces, co udowadniają dwa przeprowadzone przez naukowców badania.

W pierwszym z nich, poproszono 12 osób, które nie mały wcześniej doświadczeń z muzyką, o odbycie dziesięciu 35 minutowych lekcji gry na keyboardzie w ciągu dwóch tygodni.

Osoby te zbadano pod kątem funkcji ruchowych ręki przed rozpoczęciem i po zakończeniu zadania.


Wyniki wykazały, że wszyscy uczestniczy doświadczyli zdecydowanego wzrostu umiejętności motorycznych, jednak bardziej zaskakującym rezultatem jest harmonizacja, dzięki której podczas gry pracować mogły obie ręce naraz.

W drugim badaniu wzięło udział 45 niedoświadczonych muzycznie osób. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy, z których każda miała do wykonania podobne zadanie, jednak o różnym stopniu trudności.

Każda grupa poproszona została o zagranie, używają prawej ręki, zgodnie z rytmem nadawanym przez metronom, wskazanej sekwencji nut na komputerowo zmodyfikowanym keyboardzie. Okres badawczy obejmował dziesięć 30 minutowych sesji w czasie dwóch tygodni.

Pierwsza z grup słuchała tylko i wyłącznie metronomu podczas swoich sesji, drugiej puszczano dodatkowo fragment muzyki o tym samym rytmie, natomiast trzeciej grupie z rytmem innym niż metronomu.

Wszyscy uczestnicy przeszli testy z użyciem najnowszych technik obrazowania przed i po zakończeniu badania.

Rezultaty wykazały wzrost sprawności u wszystkich trzech grup i pomimo że nie zaobserwowano zmian w istocie białej mózgu, to znaczące zmiany zaszły w objętości istoty szarej w obszarach kluczowych dla koordynacji ruchowej.

Okazało się również, że największy przyrost istoty szarej miał miejsce u osób z trzeciej grupy (które wykonywały najtrudniejsze zadanie).

„Bodźce muzyczne podczas nauki poprawiają zdolności motoryczne i plastyczność strukturalną istoty szarej” – stwierdza prowadzący badanie profesor Massimo Filippi

„Również poziom skomplikowania zadania jest związany z różnymi wzorcami aktywności korowej mózgu, co widać w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym” – dodaje jego koleżanka, dr Rocca.


Komentarze do: Pozytywny wpływ muzyki na mózg człowieka

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz