Szukaj

Ponad 50 milionów ludzi na całym świecie cierpi z powodu poważnych chorób psychicznych

Podziel się
Komentarze0

Dolegliwości emocjonalne nie wybierają swoich ofiar, zdarzają się we wszystkich kulturach i na wszystkich kontynentach. Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego skupia uwagę na globalnym wymiarze zdrowia psychicznego.  Szacuje się, że tylko w samej Europie ponad 27%1 dorosłych ludzi doświadcza przynajmniej jednego rodzaju choroby psychicznej w ciągu roku. Depresja i schizofrenia należą do najbardziej rozpowszechnionych wśród nich.Według prognoz do 2020 roku depresja stanie się też najczęstszą przyczyną chorób zachodniego społeczeństwa. Schorzenia o podłożu psychicznym są powszechne we wszystkich krajach i przyczyniają się do cierpienia wielu osób. Ludzie nimi objęci spotykają się ze społeczną izolację, obniżoną jakością życia, a dodatkowo są narażeni na podwyższoną śmiertelność - mówi doc. Joanna Meder, ekspert programu „Odnaleźć Siebie”.

W tym roku już po raz szesnasty mieszkańcy ponad 100 krajów będą solidaryzować się z osobami chorymi psychicznie podczas Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Głównym przesłaniem tegorocznej kampanii, odbywającej się 10 października, jest zwrócenie uwagi na globalny wymiar zdrowia psychicznego. Zintegrowane działania realizowane we wszystkich krajach powinny skupiać się na podnoszeniu efektywności leczenia, poprawie dostępu do opieki zdrowotnej i redukowaniu piętna wokół dolegliwości psychicznych.

Obecnie największą barierą w skutecznym leczeniu jest zbyt późne rozpoznanie problemu i niewystarczające przekonanie o korzyściach płynących z podjęcia leczenia. Kraje z niskimi i średnimi dochodami poświęcają niecały 1%2 ogólnych wydatków zdrowotnych na choroby psychiczne. Tymczasem ponad 450 milionów1 ludzi na świecie boryka się z różnorodnymi problemami psychicznymi, których wczesne rozpoznanie i stosowna terapia mogłaby przynieść korzyść. Troska o kondycję psychiczną powinna leżeć w interesie nas wszystkich. Niezbędne jest też budowanie odpowiedniej świadomości na temat chorób psychicznych i edukacja społeczeństwa w tym zakresie.


Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego to jedyna doroczna globalna kampania skupiająca uwagę na specyficznych aspektach zdrowia psychicznego. Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego (WFMH) ustanowiła Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w 1992 roku. Od tego czasu, co roku w ponad 100 krajach odbywają się symboliczne uroczystości.


Doc. Joanna Meder – Obecnie pracuje jako kierownik Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracę w Klinice rozpoczęła od stanowiska ordynatora oddziału rehabilitacji psychiatrycznej. Od wielu lat jest zaangażowana w działania społeczne na rzecz chorych psychicznie, prowadzonych między innymi w ramach programu „Odnaleźć siebie”. Jest również laureatką Nagrody Imienia św. Kamila 2006 przyznawanej osobom szczególnie zaangażowanym w promocję zdrowia i edukację zdrowotną.

Ogólnopolski Program Zmiany Postaw wobec Psychiatrii „Odnaleźć siebie” ma charakter edukacyjny. Jego nadrzędnym celem jest przełamanie barier związanych z leczeniem zaburzeń psychicznych, mitów nagromadzonych wokół psychiatrii oraz wyeliminowanie lęku przed wizytą u lekarza psychiatry – ponieważ odpowiednio wczesna diagnoza i wcześnie rozpoczęte leczenie dają większą szansę na normalne życie. Naczelnym założeniem jest zbudowanie pozytywnego wizerunku psychiatrii wśród innych nauk medycznych.

Patronat merytoryczny nad akcją „Odnaleźć siebie” objął Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Koordynatorem programu z ramienia PTP jest docent Joanna Meder. Honorowy patronat nad programem objęło biuro oficera łącznikowego WHO
w Polsce. Partnerem Programu jest polska firma farmaceutyczna Adamed.

Więcej informacji na stronie: www.odnalezcsiebie.pl

Dodatkowych informacji udzielają:
On Board Public Relations
Ewa Marczyk - Chłopecka
tel. 0 22 321 51 00, 0 509 366 042, emarczyk@onboard.pl

Komentarze do: Ponad 50 milionów ludzi na całym świecie cierpi z powodu poważnych chorób psychicznych

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz