Szukaj

Patron w edukacji chorych na astmę i POChP

Podziel się
Komentarze0

W roku 2010  powstał program edukacyjny ‘Patron’ który realizowany jest w ponad 1000 zakładów opieki zdrowotnej w Polsce. Beneficjentami programu są chorzy na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Program adresowany jest zarówno do lekarzy jak i pielęgniarek. Lekarze mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach medycznych pogłębiających ich wiedze w zakresie wczesnego diagnozowania i prawidłowego leczenia chorób układu oddechowego, zgodnego z najnowszymi wytycznymi.Pielęgniarki szkolą się zarówno w zakresie jednostek chorobowych jak i współpracy z pacjentem. Dzięki zdobytej wiedzy pielęgniarki uczą pacjentów, jak prawidłowo stosować leki i radzić sobie w sytuacji zaostrzenia choroby. Inicjatywa uzyskała patronat Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Konsultanta Krajowego ds. Alergologii. Program ‘Patron’ realizowany jest we współpracy z firmą GlaxoSmithKline.
Z inicjatywą stworzenia programu mającego na celu poprawę stanu wiedzy pacjentów na temat astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc wyszła Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

- Jako federacja stowarzyszeń edukowaliśmy rocznie około 5 tysięcy chorych. Jednak biorąc pod uwagę rzeczywistą liczbę chorych (około 4 milionów chorych na astmę i 2 miliony na POChP), to kropla w morzu potrzeb - mówi dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. W ramach aktywności związanych z realizacją programu Federacja opracowała projekt edukacyjny skierowany przede wszystkim do pielęgniarek.

- Z naszych obserwacji wynikało, że lekarze - lepiej lub gorzej - edukują pacjentów w trakcie wizyt, ale nie są zainteresowani prowadzeniem, ani uczestniczeniem w zajęciach szkół edukacyjnych dla chorych. Postanowiliśmy więc zachęcić do tego pielęgniarki, które były zainteresowane edukowaniem chorych - wspomina dr Piotr Dąbrowiecki. - Projekt stworzyliśmy opierając się głównie na doświadczeniach Szkoły dla Chorych na Astmę, która działa już od 10 lat w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Na szkolenia oprócz chorych na astmę przychodziły osoby chore na POChP. Doświadczenia wszystkich członków Federacji spowodowały, że aby pomóc osobom z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc należącym do naszych towarzystw ich także objęliśmy opieką edukacyjno-terapeutyczną.


Federacja opracowała materiały edukacyjne na temat astmy i POChP dla pielęgniarek i pacjentów, , w oparciu o które od marca do czerwca tego roku w 7 regionach Polski przeszkolono około 3 tysięcy pielęgniarek. Szkolenia dla nich prowadzili lokalni eksperci z zakresu astmy i POChP.- Podczas takich szkoleń staraliśmy się uczulić pielęgniarki przede wszystkim na to, żeby tłumaczyły pacjentom, że astma i POChP to choroby, która będą im już towarzyszyć do końca życia oraz żeby uczyły ich, jak należy prawidłowo brać leki i że nie można ich odstawiać.

Położyliśmy również nacisk na kwestię „steroidofobii”, bo zarówno w astmie, jak i POChP jest to potężny problem. Chorzy, mając wiele leków do zażycia, odstawiają sterydy. Zwłaszcza gdy przeczytają ulotkę i dowiedzą się z niej, że te leki powodują działania niepożądane. Przygotowaliśmy również dla pacjentów schemat postępowania na wypadek zaostrzenia choroby. Stosując się do niego punkt po punkcie i biorąc leki w zaostrzeniu astmy lub POChP, można uniknąć hospitalizacji – tłumaczy dr Piotr Dąbrowiecki. - Każdy chory może pobrać materiały edukacyjne z naszej strony internetowej www.astma-alergia-pochp.pl.

W ramach programu „Patron” większość uczestniczących w nim placówek została zaopatrzona w aparaty do badań spirometrycznych, natomiast przeszkolone pielęgniarki otrzymały COPD-6, czyli rodzaj minispirometru przypominającego wyglądem pikflometr, który służy do wstępnej diagnostyki astmy i POChP.

Program „Patron” kontynuowany będzie ww roku 2011. W przyszłym roku z inicjatywy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP ruszy projekt edukacyjny adresowany do farmaceutów, którzy poza prostym wydaniem chorym leków, mogą otoczyć ich opieką w ramach edukacji terapeutycznej. Pierwsze szkolenia rozpoczną się w Warszawie na wiosnę.

Komentarze do: Patron w edukacji chorych na astmę i POChP

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz