Szukaj

Otwarcie Oddziału Psychiatrii Konsultacyjnej w Szpitalu Tworkowskim

Podziel się
Komentarze0

W dniu 29 stycznia 2010 roku nastąpi otwarcie innowacyjnego Oddziału Psychiatrii Konsultacyjnej Szpitala Tworkowskiego. Nowa jednostka będzie ukierunkowana na diagnostykę i leczenie pacjentów, u których występują złożone problemy zdrowotne. Oddział Psychiatrii Konsultacyjnej będzie jedyną tego typu placówką w Polsce.Jednostka umożliwi interdyscyplinarne podejście do pacjentów, oferując wsparcie psychiatryczne osobom ze schorzeniami kardiologicznymi, diabetologicznymi, ginekologiczno-położniczymi, neurologicznymi i innymi chorobami psychosomatycznymi. Depresje, zespoły lękowe, reakcje na stres i uzależnienia komplikują leczenie chorób somatycznych i osłabiają jego skutki. Kompleksowe podejście do pacjenta, uzupełnienie terapii farmakologicznej o pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną przyspieszy rekonwalescencję chorego i skróci czas jego pobytu w szpitalu. Oddział Psychiatrii Konsultacyjnej będzie stanowić część Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na skutek poważnej choroby - onkologicznej czy kardiologicznej pacjenci często popadają w stany depresyjne, frustrację, apatię. To co najtrudniejsze, to osamotnienie w konfrontacji z chorobą. Dlatego tak ważne jest, aby prowadzone leczenie uwzględniało pomoc psychiatryczną. Nawet w najlepszych klinikach występują przypadki chorych, u których wydaje się, że zrobiono wszystko, a jednak poprawa nie następuje. To właśnie dla tych osób powstaje nowy oddział, mówi prof. Bartosz Łoza, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Tworkowskiego i kierownik Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Szpital Tworkowski powstał w 1891 roku i jest miejscem narodzin nowożytnej polskiej psychiatrii. W celu zapewnienia opieki medycznej na jak najwyższym poziomie, placówka jest stale modernizowana, a oferta jej świadczeń wzbogacana. Szpital udziela różnego rodzaju pomocy dla niemal 10.000 pacjentów rocznie. W skład placówki wchodzą m.in. całodobowe oddziały psychiatryczne (przyjęciowe, diagnostyczne, rehabilitacyjne, psychoterapii nerwic i osobowości, psychoterapii uzależnień, detoksykacji, opiekuńczo-lecznicze, sądowe i inne), oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym oraz placówki pomocy dziennej i ambulatoryjnej (poradnie, oddziały dzienne: rehabilitacyjny, psychoterapii nerwic, psychoterapii uzależnień, centrum środowiskowe, zespół leczenia środowiskowego). Dzięki wsparciu Województwa Mazowieckiego i funduszom z Unii Europejskiej kolejnym etapem rozwoju szpitala będzie utworzenie Centrum Przyjęciowego oraz Centrum Diagnostycznego. Oba przedsięwzięcia będą należeć do największych inwestycji w ochronę zdrowia w Województwie Mazowieckim.


Komentarze do: Otwarcie Oddziału Psychiatrii Konsultacyjnej w Szpitalu Tworkowskim

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz