Szukaj

Objawy i rodzaje guzów mózgu

Podziel się
Komentarze0

Kiedy podejrzewać guza mózgu? Jakie objawy należy uznać za niepokojące? Co powinno skłonić pacjenta do szukania pomocy u neurologa, neurochirurga? Oto kilka przykładów objawów, jakie mogą wywołać poszczególne guzy mózgu.


Objawy kliniczne guzów mózgu

Objawy kliniczne guzów mózgu mogą być różne. Niekiedy mogą mieć one charakter skryty, trwający latami lub też pojawić się i nasilać bardzo szybko – nawet w kilka tygodni. Zależy to od rodzaju zmiany patologicznej i dynamiki wzrostu guza, a zatem od stopnia jego złośliwości.

Wszystkie guzy mózgu dają dwa rodzaje objawów:

Objawy ogólne

Wynikają z faktu położenia guza w jamie czaszki, która jest kostną, nierozciągliwą puszką otaczającą mózg. To powoduje, że przyrost nawet niewielkiej dodatkowej objętości w jej wnętrzu prowadzić może do wystąpienia objawów ogólnych. Wynikają one ze wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i pojawiającego się obrzęku mózgu. Pierwszymi objawami są bóle głowy. Początkowo mogą pojawiać się one przypadkowo i zazwyczaj są bagatelizowane.

Rozpowszechnienie bólów głowy jest bowiem tak duże, że sięga się zazwyczaj w takich przypadkach po popularną tabletkę przeciwbólową. Również lekarz na obecnym etapie choroby nie zawsze jest w stanie postawić właściwą diagnozę, czy też podejrzewać obecność guza u chorego. Zazwyczaj myśli się w takich przypadkach o przemęczeniu, czy też o migrenowych bólach głowy. W miarę upływu czasu dolegliwości te nasilają się. Są one coraz częstsze i bardziej intensywne. Guz rosnąc w jamie czaszki wywołuje obrzęk mózgu, co prowadzi do powiększania się jego objętości. Bóle, zatem stają się jeszcze bardzie intensywne i chory coraz częściej jest zmuszony do przyjmowania leków przeciwbólowych. Kolejnym objawem, który dołącza się do bólów są nudności będące często kojarzone z błędem żywieniowym. Intensywność ich jednak narasta i mogą pojawić się wymioty, które są już bardzo poważnym objawem wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Nudności i wymioty pojawiają się najczęściej rano po przebudzeniu się, kiedy to chory pozostaje jeszcze w łóżku. Nasilająca się ciasnota w jamie czaszki wywoływana przez guz w dalszym etapie prowadzi do pojawienia się senności. Chory coraz więcej pozostaje w łóżku i okresy snu zajmują coraz większą część doby. Dalszym etapem jest wystąpienie zaburzeń świadomości chorego. Początkowo są one pewnego rodzaju splątaniem objawiającym się zaburzeniem orientacji, co do czasu, osób otaczających i co do miejsca, w którym chory się znajduje. Zaburzenia świadomości prowadzą do powstania zaburzeń przytomności, które w krańcowym stadium prowadzą do śpiączki.


Trzy niepokojące objawy, które powinny skłonić pacjenta do szukania pomocy lekarza i ewentualnego przeprowadzenia diagnostyki obrazowej:

• nasilające się bóle głowy, których nie można wytłumaczyć rozpoznanymi, nieneurologicznymi stanami chorobowymi,
•  pojawienie się wymiotów, jako zjawiska towarzyszącego bólom głowy,
•  przedłużające się uczucie senności.

Objawy miejscowe wynikające z położenia guza w mózgu

Objawy ogólne guzów mózgu nigdy nie przebiegają w sposób izolowany. Zawsze na jakimś etapie dołączają do nich objawy ogniskowe. Ich zakres oraz rodzaj zależy od miejsca, w którym guz się rozwija, a dokładniej od tego, które miejsce mózgu jest przez guz uciskane i za sprawność jakich funkcji organizmu odpowiada. Może tu być zatem całe spektrum objawów neurologicznych o różnorodnym charakterze i nasileniu.

Guzy położone w sąsiedztwie kory mózgowej poprzez jej drażnienie prowadzić mogą do wystąpienia napadów padaczkowych o bardzo różnym charakterze. Zależą one od okolicy kory mózgowej, a zatem od funkcji, za jaką ona odpowiada. Mogą to być zatem objawy występujące pod postacią drżenia, czy drętwienia palca lub dłoni. Objawy te najczęściej rozszerzają się obejmując coraz większe okolice ciała. W końcowym etapie prowadzą do wystąpienia drgawek ogólnych całego organizmu.

Guzy położone w sąsiedztwie kory ruchowej prowadzą do wystąpienia niedowładu ograniczonego zazwyczaj do kończyny górnej lub dolnej - niedowład polega na niemożliwości wykonania zamierzonego ruchu określonej kończyny. Jeśli guz zajmuje długie włókna ruchowe prowadzi to do wystąpienia niedowładu połowiczego, kiedy prawa lub lewa połowa ciała jest zupełnie niewładna.


Guzy o innym położeniu mogą powodować:

•  zaburzenia mowy pod postacią trudności wypowiadania myśli lub też zaburzeń rozumienia mowy,
•  ograniczenia pola widzenia, co często objawia się wśród kierowców wywołaniem zupełnie niezrozumiałej kolizji.

Guzy rozwijające się w sąsiedztwie nerwów czaszkowych prowadzą również do wystąpienia bardzo bogatych zespołów neurologicznych. Niekiedy jest to pojawienie się podwójnego widzenia czy opadania powieki, w innych przypadkach bólów połowy twarzy, a jeszcze w innych uczucia dźwięków i szumów w uchu, które prowadzą do osłabienia ostrości słuchu.

Guzy o lokalizacji przy pniu mózgowym mogą prowadzić do wystąpienia asymetrii twarzy, krztuszenia się, czy nawet zaburzeń połykania. Wymienione dolegliwości występują w efekcie porażenia nerwów odpowiedzialnych na funkcjonowanie.

Nowotwory mózgu rozwijające się w osi podwzgórzowo – przysadkowej zaburzają wydzielanie hormonów stymulujących układ rozrodczy. Guzy przysadki mózgowej mogą prowadzić u kobiet do zatrzymania miesiączki, niepłodności wywołanej zaburzeniem cyklu owulacyjnego oraz wycieku mlekopodobnej wydzieliny z piersi. W innych przypadkach niezależnie od płci mogą prowadzić do gigantyzmu, czyli niepohamowanego wzrostu pacjenta bądź też do jego zatrzymania.

Guzy uciskające drogi krążenia płynu mózgowordzeniowego prowadzą do wystąpienia wodogłowia wymagającego dodatkowego leczenia operacyjnego.

Nowotwory rozwijające się w tylnej jamie czaszki objawiają się zaburzeniami równowagi, trudnościami utrzymania pozycji stojącej i niemożności wykonywania ruchów precyzyjnych, np. utrzymania w ręku długopisu i sprawnego pisania.

Neurologia guzów mózgu jest dziedziną niezwykle obszerną i tak skomplikowaną, jak skomplikowana jest anatomia i fizjologia samego mózgu. Praktycznie każdy objaw pojawiający się u pacjenta może reprezentować patologię rozwijającą się we wnętrzu jamy czaszki, dlatego: każdy z powyższych objawów, powinien skłonić pacjenta do szukania pomocy lekarza i rozważenia przeprowadzenia diagnostyki obrazowej celem wykluczenia zmian patologicznych wewnątrz czaszki.

W przypadku guzów mózgu, podobnie jak i tych o innych lokalizacjach, ważna jest wczesna diagnostyka. Każdy nowotwór wykryty we wczesnej fazie jest łatwiejszy do leczenia i terapia w tym okresie rozwoju guza jest bardziej skuteczna – przy czym należy podkreślić, że nie wszystkie guzy mózgu wymagają leczenia operacyjnego i nie wszystkie mogą być leczone chirurgicznie. Część z nich leczona jest farmakologicznie. W Polsce jest dużo urządzeń do wykrywania guzów mózgu, takich jak tomografia komputerowa, czy rezonans magnetyczny. Ważne jest zatem, aby nie bagatelizować pojawiających się objawów i dążyć do przeprowadzenia diagnostyki - przynajmniej tej podstawowej, jaką jest badanie tomografii komputerowej mózgu.

Komentarze do: Objawy i rodzaje guzów mózgu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz