Szukaj

Nowo odkryte związki są bardziej mutagene

Podziel się
Komentarze0

Naukowcy z Universytetu w Oregonie odkryli nowe związki wytwarzane przez niektóre rodzaje reakcji chemicznych - takie jak te w spalinach pojazdu lub podczas grillowania mięsa - które są setki razy bardziej mutagenne niż macierzyste związki, które są znanymi substancjami rakotwórczymi. Istnienie tych związków nie było wcześniej znane i zwiększa dodatkowe obawy dotyczące skutków zdrowotnych mocno zanieczyszczonego powietrza w miastach lub narażenia na pestycydy. Nie jest jeszcze ustalone, na jakim poziomie mogą być obecne związki oraz nie istnieją obecnie dla nich normy zdrowotne.

Wyniki badań zostały opublikowane w grudniu w czasopiśmie „Environmental Science and Technology”. Związki zidentyfikowano w badaniach laboratoryjnych, które naśladowały warunki podczas spalania w samochodach lub podczas grilowania mięsa nad płomieniem. „Niektóre z tych związków, które odkryliśmy, są znacznie bardziej mutagenne niż wcześniej myśleliśmy, mogą występować w środowisku w wyniku ciężkich zanieczyszczeń powietrza z pojazdów lub niektórych rodzajów przygotowania żywności”,  powiedziała Staci Simonich, profesor chemii i toksykologii z OSU (Uniwersytetu w Oregonie), z Kolegium Nauk Rolniczych.

Macierzyste związki uczestniczące w tym badaniu to wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), naturalnie ukształtowane w wyniku prawie każdego rodzaju spalania, od pieca na drewno do silnika samochodowego lub podczas spalania w elektrowni węglowej. Wiele WWA, takich jak benzopiren, jest rakotwórczych. WWA mogą stać się jeszcze większym problemem, gdy będą chemicznie oddziaływać z azotem i powstaną nitro-WWA, a takie są nowo odkryte związki.

Badanie wykazało, że bezpośrednie działanie mutagenne nitro-WWA z jedną grupą nitrową może zwiększyć się od 6 do 432 razy w stosunku do związku macierzystego, a oparte na dwóch grupach azotu od 272 do 467 razy. Mutageny są to substancje chemiczne, które mogą powodować uszkodzenia DNA w komórkach, które z kolei mogą prowadzić do raka.

Odkrycia te są następstwem badań WWA, które zostały sporządzone przez Simonich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, kiedy to zostały przeprowadzone rozległe badania jakości powietrza w miastach, na podstawie obaw o wpływ na sportowców i kibiców. Agencja Światowej Organizacji Zdrowia ogłosiła jesienią ubiegłego roku, że teraz rozważa  czy zanieczyszczenie powietrza cząstkami stałymi jest rakotwórcze lub może powodować inne problemy zdrowotne. WWA są jednym z rodzajów zanieczyszczeń, które mają szczególne znaczenie.

Angelika Masłowska

Komentarze do: Nowo odkryte związki są bardziej mutagene

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz