Szukaj

Niewystarczające spożycie witaminy D ma być związane z twardnieniem tętnic

Podziel się
Komentarze0

Niewystarczający poziom witaminy D we krwi może spowodować stwardnienie tętnic, a w konsekwencji zwiększenie ciśnienia tętniczego, według pewnego badania amerykańskiego, przeprowadzonego ostatnio.Badcze poddawali 554 osoby, przez okres 6 miesięcy, testom mającym na celu określenie poziomu witaminy D w ich krwi oraz stan ich funkcji naczyniowych.

Rezultaty tego projektu badawczego pokazują, że niedobór witaminy D albo jej zupełny brak, ma tendencję do redukowania zdolności tętnic do odpowiedniego rozciągania się.

Badacze następnie poddali wszystkich uczestników testom, które mierzyły w sposób bardzo precyzyjny działanie śródnabłonka, czyli tkanki, która wyścieła wnętrze tętnic i która zapewnia naczyniom krwionośnym elastyczność.


Porównując rezultaty, autorzy prac skonstatowali, iż niskie spożycie witaminy D było sytematycznie związane z symptomami dysfunkcji naczyniowej. A bardziej precyzyjnie, tętnice traciły swoją dolność do prawidłowego rozciągania się, kiedy poziom witaminy D (25(OH)D) opadał poniżej wartości 30 nanogramów na mililitr krwi, czyli 75 nanomoli na litr.

Badacze donoszą zresztą, że u 42 uczestników, u których dawki witaminy D zostały ustalone na akceptowalnych poziomach pod koniec 6 miesiąca, funkcje naczyniowe poprawiły się, a ciśnienie tętnicze spadło.

Odpowiednie spożycie witaminy D ma więc sprzyjać przywracaniu funkcji śródnabłonka, a w ten sposób zwalczać nadciśnienie, uważają badacze.

Naukowcy pragną teraz kontynuować swoje badania, przeprowadzając próby kliniczne, mające na celu potwierdzenie potencjału terapeutycznego witaminy D w leczeniu zaburzeń sercowo-naczyniowych.

Komentarze do: Niewystarczające spożycie witaminy D ma być związane z twardnieniem tętnic

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz