Szukaj

Naukowcy badają związek pomiędzy kontrolowanym spożywaniem alkoholu a ryzykiem raka piersi

Podziel się
Komentarze0

Dwóch badaczy z National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism opublikowało artykuł opisujący podstawowe dowody naukowe na związek spożywania alkoholu z ryzykiem wystąpienia raka piersi. Autorzy zwracają uwagę na niedociągnięcia w poprzednich badaniach nad tym zagadnieniem, zwłaszcza brak uwzględnienia wzorców spożywania alkoholu (umiarkowanego lub nadmiernego), co jest bardzo istotne, gdyż nadużywanie alkoholu powoduje jego wyższe stężenie we krwi oraz nagromadzenie w organizmie aldehydu octowego.Co więcej, wcześniejsze badania gromadziły dane jedynie przez krótki okres, podczas gdy rak może rozwijać się przez lata.

Naukowcy wspominają również o przekłamaniach, które mogły pojawić się podczas poprzednich projektów, co prowadziło do wyolbrzymienia wpływu umiarkowanego picia alkoholu na ryzyko wystąpienia nowotworu.

Pod uwagę wzięto dwie hipotezy, które mogłyby wskazywać na powiązania alkoholu z rakiem piersi. Pierwsza mówi, że alkohol jest determinantem powstawania guzów. Druga, że działa on jako słaby czynnik rakotwórczy z tendencjami do kumulowania się w organizmie.


Artykuł ukazujący trudności, jakie napotykają naukowcy doszukujący się powiązań między alkoholem i rakiem, został entuzjastycznie przyjęty przez recenzentów.

Uważa się, że przyszłe badania nad tą kwestią powinny skupić się zwłaszcza nad wzorcami spożywania alkoholu, gdyż nie pozostają one bez wpływu na ryzyko występowania chorób.

Należy też rozważyć przeprowadzenie badań na zwierzętach. Jak zauważono, nasza wiedza na temat przyczyn powstawania raka piersi jest wciąż bardzo niekompletna, co nie pozwala na rzetelne informowanie opinii publicznej jakie czynniki mogą mieć wpływ na występowanie tego nowotworu.

Komentarze do: Naukowcy badają związek pomiędzy kontrolowanym spożywaniem alkoholu a ryzykiem raka piersi

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz