Szukaj

Dramat pacjentów z chorobą Alzheimera trwa

Podziel się
Komentarze0

W dniu 6 marca 2012 roku w Warszawie odbyła się konferencja prasowa pt. „Dramat pacjentów z chorobą Alzheimera trwa” zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w imieniu Koalicji Alzheimerowskiej.


Organizatorzy wystosowali apel do Ministra Zdrowia o pilne rozwiązanie dramatycznej sytuacji grupy chorych na chorobę Alzheimera i ich opiekunów, którzy obecnie ze względów finansowych są zmuszeni do rezygnowania z jedynej dla nich, nie mającej formy zastępczej, terapii transdermalnej.

Pacjenci z chorobą Alzheimera od nowego roku muszą kilkakrotnie więcej zapłacić za leczenie w postaci plastra (250 zł/op). Terapia ta została zaliczona do jednej grupy limitowej dla wszystkich leków i ich postaci stosowanych w objawowym leczeniu choroby, pomimo tego, że Agencja Oceny Technologii Medycznych we wrześniu 2011 roku wydała pozytywną opinię i zakwalifikowała ją do odrębnej grupy. 


W trakcie konferencji eksperci podkreślali, że stosowanie plastrów jest jedyną formą terapii dla chorych, którzy nie mogą przyjmować leków doustnie. Przewaga postaci transdermalnej u tej grupy chorych to przede wszystkim 30-40% poprawa tolerancji w porównaniu z kapsułkami, stosowanie raz na dobę oraz poprawa jakości życia pacjenta i opiekuna.

Konsekwencje odstawienia leczenia są nieodwracalne – trwałe pogorszenie funkcji poznawczych, aktywności dnia codziennego, przyspieszenie inwalidztwa psychicznego i fizycznego, hospitalizacja generująca dodatkowe koszty dla budżetu Państwa oraz skrócenie życia chorego o 3-4 lata.

Obecny na konferencji Artur Fałek, Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
w Ministerstwie Zdrowia zadeklarował, iż rozwiązanie problemu widzi we wznowieniu negocjacji z producentem leku, które jak zadeklarował Dyrektor odbędą się jeszcze  w marcu br.

Z kolei obecny na spotkaniu Bolesław Piecha, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia oświadczył, iż temat ten będzie przedstawiony za dwa tygodnie na posiedzeniu Komisji Zdrowia, kiedy będą poruszane kwestie związane z wdrażaniem nowej ustawy refundacyjnej. Zostanie również zweryfikowane, czy po obniżeniu cen innych leków w chorobie Alzheimera nie powstały dodatkowe rezerwy finansowe, które można byłoby przeznaczyć na refundację rywastygminy w plastrach.

Komentarze do: Dramat pacjentów z chorobą Alzheimera trwa

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz