Szukaj

Alkoholizm w rodzinie może mieć szkodliwy wpływ na płód

Podziel się
Komentarze0

Działanie alkoholu na płód w okresie prenatalnym (PAE) może prowadzić do poważnych problemów związanych z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) oraz ze spektrum zaburzeń związanych z ekspozycją płodu na alkohol (FASD), takimi jak zaburzenia w inteligencji ogólnej, problemy z uczeniem się, pamięcią, funkcjami wzrokowo-przestrzennymi i wieloma innymi.W badaniu tym wykorzystano neuroobrazowanie, aby zbadać pamięć przestrzenną (SWM) wśród dzieci, w których rodzinach wystąpiły problemy z alkoholem (FHP) oraz w wypadku PAE.

"Dzieci, u których wystąpił ciężki przypadek PAE, mają duże problemy z zadaniami neuropoznawczymi, w tym związane z pamięcią przestrzenną" - tłumaczy Sarah N. Mattson, profesor psychologii z San Diego State University.

Poprzednie badania wykazały, iż dzieci z PAE mogą wykazywać trudności z orientacją przestrzenną. Problem z tym związany może wpłynąć na wiele umiejętności w dorosłym życiu, takich jak właściwe odnalezienie trasy oraz zapamiętanie, gdzie znajdują się osobiste przedmioty. Działania takie będą szczególnie trudne w wypadku wykonywania kilku czynności naraz.

Głównym zadaniem naukowców było wyodrębnienie jakie efekty neuropoznawczych były spowodowane PAE, a jakie FHP.

"Niezwykle ważne jest zbadanie wpływu FHP na neurobehawioralne efekty PAE" - twierdzi Piyadasa W. Kodituwakku (Kodi) profesor z University of New Mexico School of Medicine.

Nietypowy rozwój mózgów dzieci z FASD wynika z efektów działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym oraz środowiska życia po urodzeniu.  Naukowcy dotychczas niechętnie uwzględniali rolę FHP, ze względu na trudność wykluczenia PAE u dzieci z rodzin alkoholików.


Trzeba brać pod uwagę, że członkowie rodziny, a w szczególności małżonkowie, często piją razem, tak więc można podejrzewać narażenie dziecka na alkohol już podczas ciąży.

W badaniu udział wzięło 53 dzieci w wieku od 12 do 18 lat. Naukowcy skupili się na przebadaniu wad rozwojowych związanych z alkoholem oraz zaburzeń związanych z piciem alkoholu w rodzinie (AUD).

Dzieci podzielono na 3 grupy - jedną z ciężkim syndromem PAE, drugą z występowanie AUD oraz trzecią, w której nie występowało ani PAE, ani AUD. Wszyscy uczestnicy byli badani pod kątem oceny pamięci przestrzennej.

"Porównanie funkcjonowania mózgu sugeruje, iż niektóre aspekty działania neurologicznego wśród populacji narażonej na alkohol mogą być związane nie tylko z czynnikami prenatalnymi, takimi jak FHP" - twierdzi Mattson. "Jednakże niektóre czynniki i obszary mózgu były bardziej narażone na zaburzenia w przypadkach powiązanych z alkoholem."

Chociaż wyniki badań są interesujące, należy poczekać aż zostaną one potwierdzone. Najważniejszym osiągnięciem tego badania jest oszacowanie skutków FHP na funkcjonowanie neuropoznawcze u dzieci z FASD. Jednakże nie można zapominać, iż wywiad rodzinny oraz doświadczenia po urodzeniu mogą zostać źle oszacowane przez członków rodziny.

"Najważniejszą kwestią jest ustalenie, iż może istnieć więcej niż jeden mechanizm funcjonowania mózgu prowadzący do problemów z pamięcią przestrzenną" - twierdzi Mattson. "Różnice w funcjonowaniu mózgu dzieci z ciężkim przypadkiem PAE mogą wynikać z wielu mechanizmów rozwojowych związanych z historią rodziny. Rezultaty osiągnięte w badaniu mogą się okazać kluczowe dla rozwiązania problemów powiązanych z SWM i innymi zaburzeniami neuropoznawczymi".

Wyniki zostaną opublikowane w 2013 roku w styczniowym numerze Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

Komentarze do: Alkoholizm w rodzinie może mieć szkodliwy wpływ na płód

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz