Szukaj

Alkohol bardziej niebezpieczny dla kobiet

Podziel się
Komentarze0

Najnowsze badania potwierdzają, że wskaźnik śmiertelności wśród osób uzależnionych od alkoholu jest wyższy niż przeciętna śmiertelność całej populacji. Naukowcy wszak od dawna byli zgodni, że alkoholizm przyspiesza proces starzenia się i stanowi czynnik zagrażającym życiu.Natomiast ostatnie obserwacje dowodzą, że wskaźnik śmiertelności alkoholików jest wyższy wśród kobiet niż mężczyzn. Każdego roku uzależnionych kobiet umiera 4,6 razy więcej, niż wynosi przeciętna ilość zgonów. Mężczyzn - 1,9 razy więcej.

Badania śmiertelności wśród alkoholików rzadko biorą pod uwagę podział ze względu na płeć. Co więcej, takie statystki dotyczą z reguły przypadków klinicznych (np. osób objętych leczeniem).

Wiadomo zaś, że znaczna mniejszość uzależnionych poddaje się leczeniu. Dlatego nasza dotychczasowa wiedza w tym zakresie była niepełna. Brakowało również dowodów, że leczenie uzależnienia od alkoholu faktycznie zmniejsza śmiertelność wśród pacjentów.

Ulrich John, profesor epidemiologii i medycyny społecznej na University of Greifswald w Niemczech przeprowadził badania mające na celu dostarczenie bardziej precyzyjnych informacji.


Wykorzystując niemiecką bazę danych diagnostyki chorób, prof. John zgromadził informacje o ponad czterech tysiącach badanych w wieku od 18 do 64 lat. Spośród tej grupy u 149 osób (119 mężczyzn i 30 kobiet) zdiagnozowany został alkoholizm, który badano przez okres 14 lat.

Oprócz różnicy we wskaźniku śmiertelności między płciami, analiza prof. Johna wykazała, że alkoholicy umierają przeciętnie 20 lat młodziej niż osoby nienadużywające alkoholu. Średnia długość życia chorujących kobiet wynosi 60 lat, a mężczyzn 58. Co więcej, żadna z osób badanych przez prof. Johna, która zmarła, nie osiągnęła oczekiwanej długości życia.

Prawdopodobnie najgorszym wnioskiem badań jest fakt, że alkoholicy, którzy poddali się leczeniu uzależnienia, statystycznie nie żyli dłużej niż osoby, które nie brały udziału w terapii. Zwłaszcza w Niemczech to zła informacja, gdyż znaczne środki są przeznaczane na leczenie uzależnionych.

Jak twierdzi prof. John, alkohol o wiele bardziej przyczynia się do przedwczesnej śmierci niż jakikolwiek inny czynnik ryzyka. Ponadto, nadużywanie alkoholu w wielu przypadkach prowadzi do innych ryzykownych zachowań i czynników, m. in. palenia papierosów albo otyłości. Dlatego warto pamiętać, jaka dawka tej popularnej trucizny jest dla nas nieszkodliwa: dla kobiet to 12 gram, dla mężczyzn zaś 24 gramy.

Komentarze do: Alkohol bardziej niebezpieczny dla kobiet

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz