Szukaj

Zakończył się konkurs skierowany do osób chorych na schizofrenię

Podziel się
Komentarze1

W grudniu 2006 r. zakończył się konkurs "W drodze do pracy" skierowany do osób chorych na schizofrenię i będący częścią kampanii "Żyć zdrowym życiem" organizowanej przez KRKA Polska. Laureaci odebrali już trzy nagrody główne,nagrodę specjalną oraz siedem wyróżnień. Wszystkie nagrody zostały tak dobrane, aby pomóc indywidualnie każdej z osób w realizacji jej planów zawodowych.Zadanie konkursowe polegało na napisaniu swojego życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego do potencjalnego pracodawcy - z perspektywy 2008 roku: Jak chcesz, żeby wyglądało, jak wyobrażasz sobie swoje życie zawodowe za 2 lata? Konkurs skierowany był do osób, które są chore na schizofrenię i ukończyły 18 lat. W czasie trwania konkursu nadesłanych zostało kilkadziesiąt prac z całej Polski.

Jesienią 2006 r. Jury, pod przewodnictwem doc. dr hab. n. med. Joanny Meder, dyrektora ds. lecznictwa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zdecydowało o przyznaniu 3 nagród głównych, jednej nagrody specjalnej i 7 wyróżnień.

Pierwszą nagrodę Jurorzy jednogłośnie przyznali pani Danucie z Legnicy za chęć niesienia pomocy innym chorym na schizofrenię zasługują na najwyższe uznanie. Obecnie pani Danuta jest słuchaczką Podyplomowych Studiów Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, która pomogą jej w założeniu i prowadzeniu wymarzonego stowarzyszenia. Nagrodę sponsoruje organizator - KRKA Polska.

Drugie miejsce zajęła pani Lucyna, mieszkanka Katowic. Pani Lucyna jest nauczycielem i tłumaczem języka angielskiego. Nagrodą dla niej jest stała współpraca z firmą KRKA Polska w zakresie tłumaczeń tekstów.

Trzecią nagrodę zdobyła pani Jolanta z województwa podlaskiego, która samotnie wychowuje syna i jednocześnie chce podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Nagrodą dla pani Jolanty będzie nowoczesny kurs kosmetyczny, sponsorowany przez firmę KRKA Polska.

Dodatkowo Jury postanowiło przyznać nagrodę specjalną. Otrzymał ją pan Jan - artysta z województwa kujawsko - pomorskiego. Firma KRKA Polska zakupiła kilka jego prac plastycznych, które zdobią dziś siedzibę KRKA w Warszawie.


Nagrody główne przyznawane były zgodnie z zaleceniami doradcy zawodowego i oczekiwaniami laureatów. Siedmioro wyróżnionych pacjentów otrzymało konkretną pomoc w realizacji swoich planów zawodowych poprzez indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym - specjalnie dla nich zostały stworzone indywidualne programy rozwoju zawodowego.

Konsultacje zawodowe przebiegały w sposób zróżnicowany - w zależności od tego, czego potrzebował i oczekiwał dany laureat. I tak: pisano CV i listy motywacyjne dostosowane do konkretnych ofert pracy, ćwiczono przebieg rozmów kwalifikacyjnych, pisano odwołania od decyzji różnych urzędów. Wyróżnieni w konkursie otrzymali także informacje na temat możliwości zatrudnienia w
zakładach pracy, dofinansowywanych w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Kilka osób zostało zapisanych na bezpłatne warsztaty aktywizacji zawodowej, kurs komputerowy i kurs języka angielskiego. Dla niektórych od razu znalazły się oferty pracy - wystarczy tylko odpowiednie

przygotowanie i już można starać się o konkretne zatrudnienie. Doradcazawodowy pomógł również w kontaktach z urzędami pracy w miejscach zamieszkania laureatów, aby uzyskać pomoc w realizacji planów. Jedna osoba podjęła decyzję o powrocie do szkoły - doradca pomoże wybrać odpowiednią
placówkę.

Po wszystkich odbytych już konsultacjach można powiedzieć, że na rynek pracy trafiły dobrze przygotowane osoby, znające swoją wartość i umiejące odnaleźć się w sytuacji zatrudnienia w nowym miejscu. Pomimo choroby osoby te mogą i chcą pracować, wystarczy tylko dać im tę szansę.

Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne dotyczą aż 20 proc. ludności. Szacuje się, że obecnie w Polsce pomocy psychiatrycznej potrzebuje około 6 mln osób. Nie jest znana dokładna liczba osób cierpiących na choroby psychiczne, gdyż wiele przypadków nie zostaje zdiagnozowanych, nie są również znane przyczyny powstawania tego typu zaburzeń. Pomimo, że
stosunek otoczenia do osób chorych powoli zmienia się, nadal jest to jednak temat trudny; choroba psychiczna uważana jest za wstydliwą, a pacjenci w większości przypadków są w różny sposób dyskryminowani. Z jednej strony powstają coraz nowocześniejsze terapie leczenia chorób psychicznych, dzięki którym w wielu przypadkach osoba regularnie przyjmująca leki, może normalnie
funkcjonować w społeczeństwie, z drugiej "nieuleczalna" jest bariera społeczna w stosunku do chorych, uniemożliwiająca im powrót do normalności. W większości, ta postawa wynika z niewiedzy, bądź ze stereotypów, jakimi obarczone są choroby psychiczne.

Kampania "Żyć zdrowym Życiem" ma na celu przybliżenie społeczeństwu tematyki zdrowia psychicznego oraz zmianę postaw w stosunku do chorych. Organizatorzy kampanii chcą zmienić świadomość Polaków dotyczącą chorób psychicznych, jak również budować przekonanie, że wczesne i odpowiednie leczenie daje szanse na normalne życie, aktywne zawodowo i społecznie. Poprzez wzbudzenie publicznej dyskusji rozpoczyna się również walka z dyskryminacją osób chorych i przeciwko odsuwaniu ich na margines społeczeństwa.

Kontakt:

Anna Niebieszczańska, e-mail: anna.niebieszczanska@krka.biz , tel. 0 22 57
37 579

Karolina Roczeń, e-mail: karolina.roczen@jatrejon.pl , tel. 022 885 65 54
(56)

Komentarze do: Zakończył się konkurs skierowany do osób chorych na schizofrenię (1)

tragedia
~tragedia 12-01-2007 09:18

Niesłuszne oskarżanie

1

tu bronią schizofreników a tu pzu robi akcje stop wariatom drogowym - sama znam ludzi którzy niesłusznie oskarżali innych o choroby psychiczne a sami mieli zaburzenia osobowości... pokaż całość

OdpowiedzPokaż cały wątek (1)
Dodaj komentarzPokaż wszystkie komentarze