Szukaj

Wykształcenie łagodzi konsekwencje ciężkiego dzieciństwa

Podziel się
Komentarze0

Doświadczenie wielu pokoleń pokazuje, że ludzie urodzeni i wychowujący się w biedzie najczęściej kontynuują takie życie jako dorośli. Na szczęście naukowcy z Uniwersytetu w Georgii znaleźli sposób, by przełamać ten schemat.Wydaje się to oczywiste, że dzieci pochodzące z ubogich rodzin zwykle borykają się z problemami finansowymi, a także zdrowotnymi w późniejszym życiu. Kandauda Wickrama, profesor w dziedzinie rozwoju człowieka z UGA College of Family and Consumer Sciences, potwierdza tą opinię: „Nasze wczesne doświadczenia, szczególnie te bolesne związane z niedostatkiem i chorobami, mają silny wpływ na nasz socjalno-ekonomiczny status w życiu dorosłym. I choć możemy zmienić miejsce naszego pobytu, te pierwsze bodźce odebrane w dzieciństwie pozostaną w nas na zawsze”. Wickrama w swoich badaniach skupił się na aspekcie edukacji, która według niego może łagodzić wspomnienia ciężkiego dorastania. Wyniki jego analiz zostały opublikowane w kwietniowym wydaniu czasopisma Journal of Youth and Adolescense.

Podczas zgłębiania tematu okazało się, że relacje dzieciństwo-dorosłość mają inny wydźwięk w zależności o jakiej kulturze i narodowości mówimy. Ubóstwo dla Afroamerykanów i meksykańskich imigrantów ma poważny, negatywny wpływ na funkcjonowanie jednostek w późniejszym życiu. Natomiast etniczny status Kubańczyków i Azjatów - ich dochody, zawieranie zaaranżowanych małżeństw oraz wrodzona pewność siebie - oddziałuje pozytywnie na młodych ludzi przygotowując ich na lepszą przyszłość.

Kiedy porównamy poziom życia i wpływu dzieciństwa różnych grup etnicznych okazuje się, że wiele znajduje się w lepszej sytuacji niż przedstawiciele rasy kaukaskiej. Badania pokazują, że między innymi Azjaci i Kubańczycy na początku swojej dorosłej drogi zarabiają więcej w dogodnej dla nich pracy niż osoby rasy kaukaskiej.

Sięgając do statystyk określających liczbę rodzin żyjących poniżej poziomu ubóstwa, udowodniono uszczuplenie majątku osobistego o ok. 10 000 dolarów przy każdym podwojeniu odsetek osób żyjących w skrajnej biedzie. Co więcej, wśród osób niewykształconych spadek ten jest większy, gdyż sięga nawet do 141 000 dolarów straty. Analogiczne rezultaty przyniosły porównania jakości pracy i dochodów.

Długoterminowe studia prowadzone przez AddHealth bazujące na danych pochodzących od 12 000 osób pełnoletnich pokazały, że doświadczenia z dzieciństwa w środowisku mniejszości etnicznych wpływają silnie na przyszły status społeczno-ekonomiczny. Innymi słowy, w świetle potencjalnych osiągnięć ma to znaczenie jakiej jesteś narodowości. Dla przykładu, Afroamerykanie zarabiają średnio o 5 330 dolarów mniej rocznie niż osoby rasy kaukaskiej pochodzące z podobnego środowiska.

Remedium na te przeciwności zdaje się być lepsze wykształcenie. Ukończenie college’u dla Afroamerykanina oznacza coroczny wzrost przychodów o ok. 6 700 dolarów. Wickrama komentuje rezultaty swoich analiz: „Choć nieprzychylne doświadczenia, które wynosimy z naszych rodzin i miejsca dorastania mają wpływ na nasze przyszłe życie, dla osób wykształconych oddziaływanie to znacznie się osłabia i przestaje mieć tak wielką wagę. Nasze badania pokazują, że jesteśmy w stanie naprawić szkody, które powstały w naszym odbiorze świata w dzieciństwie. Szczególne znaczenie ma w takich przypadkach edukacja. Oczywiście nie usuwa ona całkowicie traumatycznych wspomnień, ale za to przyjmuje funkcję bufora oddalającego widmo ubóstwa”.

We wcześniejszych badaniach Wickrama użył tych samych danych pochodzących z ośrodka AddHealth, aby zbadać wpływ dziecięcego niedostatku na późniejsze występowanie chorób układu krążenia. Wyniki udowodniły, że przedstawicie mniejszości etnicznych, zwłaszcza Afroamerykanie, są w niekorzystnym położeniu i wykazują większe ryzyko zachorowań. Wykazano podwyższenie ciśnienia krwi o 4.80 jednostki wśród społeczności żyjących w skrajnym ubóstwie. Ponownie kluczowe i zbawienne znaczenie ma tu edukacja - u osób wykształconych różnica w ciśnieniu krwi jest mniejsza.

Podsumowując, fakt dorastania w niedogodnych warunkach społeczno-ekonomicznych, z bolesnymi doświadczeniami biedy, przemocy i braku opieki medycznej, oddziałuje na nasze dorosłe życie nie tylko w aspekcie dochodowym, ale także zdrowotnym. Jeśli chcemy przerwać krąg niedostatku najlepszym wyborem będzie zadbanie o odpowiednie wykształcenie owocujące lepszą przyszłością.

Komentarze do: Wykształcenie łagodzi konsekwencje ciężkiego dzieciństwa

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz