Szukaj

Opowiadajcie!

Podziel się
Komentarze0

Badania dowodzą, że matki lepiej opowiadają historyjki - bardziej emocjonalnie, odwołując się do swoich doświadczeń - co pomaga dzieciom rozwijać ich własne emocje. Kiedy bierzemy pod uwagę sam akt mówienia, nie bierzemy pod uwagę jego zależności od płci. Nowe badanie opublikowane przez Sex Roles dowodzi, że istnieją jednak subtelne różnice między płciami w tej domenie, a w szczególności w umiejętności opowiadania i przywoływania wspomnień.Badania przeprowadzone przez Widaad Zaman z University of Central Florida oraz Robyn Fivush z Emory University of Atlanta ukazują, że te płciowe różnice między rodzicami wpływają na rozwój emocjonalny dzieci.

Poprzednie badania wykazały, że dzielenie się z dziećmi swoimi wspomnieniami pozwala im na reinterpretacje doświadczeń oraz wplatanie ich w życie teraźniejsze oraz przyszłe.

Istnieją również dowody na to, że rodzice chętniej zdradzają szczegóły synom, a nie córkom!

Głównym celem badania Zaman było porównanie stylów opowiadania u matek i ojców w momencie rozmowy z ich dziećmi w wieku przedszkolnym.

Naukowcy przebadali 42 rodziny, w których dzieci miały od czterech do pięciu lat. Rodzice zostali poproszeni o opowiedzenie o czterech przeszłych doświadczeniach emocjonalnych związanych dzieckiem (radość, smutek oraz konflikty) i o dwóch ostatnich wspólnych zabawach. Rodzice na zmianę rozmawiali z dzieckiem w trakcie oddzielnych wizyt.


Naukowcy odkryli, że matki podawały więcej szczegółów opowiadając o wspomnieniach związanych z dziećmi niż ojcowie. W przeciwieństwie do poprzednich badań, prace Zaman nie znalazły żadnych różnic pomiędzy opowiadanymi historiami i podawanymi w nich szczegółami a płcią dziecka.

Natomiast okazało się, że matki zazwyczaj opowiadały bardziej emocjonalnie niż ojcowie, a to zwiększone macierzyńskie zaangażowanie ma wpływ na komunikację z dzieckiem. Autorzy twierdzą, że poprzez zwiększenie interakcji z dzieckiem, matka pomaga mu "przepracować" różne doświadczenia i rozmawiać o nich, w większym stopniu niż ojcowie.

To może odzwierciedlać się w staraniach matek w pomocy dzieciom w "przepracowaniu" i zrozumieniu trudnych emocji, w szczególności dotyczących negatywnych doświadczeń, czego celem jest osiągnięcie dobrego samopoczucia.

Autorzy konkludują, że wyniki intrygują i są niezbędnym pierwszym krokiem do lepszego zrozumienia tego, jak rodzice nawiązują kontakt z dziewczynkami, a jak z chłopcami poprzez opowieści o przeszłości, oraz jak dzieci przenoszą te historie do swojego życia.

Komentarze do: Opowiadajcie!

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz