Szukaj

Nieuświadomiony konflikt Freuda

Podziel się
Komentarze0

Właśnie zostało potwierdzone istnienie związku pomiędzy nieświadomymi konfliktami i świadomymi objawami zaburzeń lękowych. Tym samym, badacze nadali empiryczne poparcie psychoanalizie. Eksperyment, którego prawdopodobnie Zygmunt Freud nie mógłby sobie wyobrazić 100 lat temu, teraz może pomóc w udzieleniu naukowego wsparcia jednej z jego najważniejszych teorii, a także pomóc w rozwoju współczesnej neurologii.Badaniami objęto 11 osób z zaburzeniami lękowymi, z których każda przeszła szereg psychoanalitycznie zorientowanych sesji diagnostycznych, prowadzonych przez psychoanalityka Howarda Shevrina.

Z przeprowadzonych badań wywnioskować można czy nieuświadomiony konflikt może być przyczyną zaburzeń lękowych danej osoby.

Z poszczególnych wywiadów zostały wybrane słowa, które mają wynikać z nieświadomego konfliktu. Później te same wyrazy zostały wykorzystane jako bodźce w laboratorium.

Następnie wyróżniono słowa związane z doświadczeniami każdego pacjenta cierpiącego z powodu objawów zaburzeń lękowych. Choć słowa te różniły się od siebie, wyniki wykazały, że działały one w ten sam sposób.

Słowne bodźce były dostarczane podprogowo raz na jedną tysięczną sekundy. Zastosowanie kontrolnych bodźców wykazało, że nie miały one żadnegp związku z nieświadomym konfliktem lub objawami lęku.


W poprzednim eksperymencie Shevrin wykazał, że pacjenci reagowali na bodźce tylko wtedy, gdy były one prezentowane podprogowo. Natomiast świadomie dostarczane bodźce wykazały odwrotną reakcję. 

"Dopiero gdy nieuświadamiane słowa konfliktu były prezentowane nieświadomie, podprogowo, można było zauważyć w jaki sposób mózg je łączy” - zauważył Shevrin.

W celu uzyskania dowodów niezbędnych do poparcia hipotezy, nieświadome bodźce konfliktowe były prezentowane bezpośrednio przed świadomymi bodźcami z częstotliwością 8-13 cykli na sekundę, co pomaga sztucznie zahamować dodatkowe funkcje poznawcze.

Wysoce istotne korelacje zostały zaobserwowane, gdy ilość fal alfa, generowanych przez nieświadome bodźce konfliktu, była skorelowana z ilością fal alfa związanych ze świadomymi objawami. Zauważyć jednak należy, że działo się tak jedynie wtedy, gdy nieświadome bodźce konfliktowe prezentowane były podprogowo.

"Wyniki te dobrze rokują na przyszłość. Uświadamiają nam, że nieświadome konflikty mogą spowodować lub przyczynić się do pojawienia się objawów lękowych, dotykających pacjenta" -  mówi Shevrin.

"Te odkrycia, które opierają się na psychoanalizie, psychologii poznawczej oraz neurologii, wykazały że możliwe jest opracowanie interdyscyplinarnej nauki teorii psychoanalitycznej" - kończy.

Komentarze do: Nieuświadomiony konflikt Freuda

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz