Szukaj

Leczenie jąkania

W dzisiejszych czasach często zwraca się uwagę na poprawną wymowę. Umiejętność ładnego wypowiadania przydaję się w wielu sytuacjach, np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wygłaszaniu przemówienia przed większym gronem oraz w codziennych rozmowach. Istnieje wiele zaburzeń mowy, które utrudniają komunikowanie się z innymi. Jednym z takich problemów jest jąkanie.

Leczenie jąkania

Jąkanie to brak ciągłości wypowiedzi. Przejawia się zaburzeniami komunikacji słownej. Oznakami jąkania są ciągłe powtórzenia głosek, skurcze i ciągnięcie dźwięku. Osoby, które podczas mówienia zacinają się mogą mieć problemy w kontaktach z innym ludźmi.

Leczenie jąkania nie należy do łatwych zadań. To zaburzenie mowy ma duży związek z psychiką człowieka. Wówczas nie tylko mamy problem ze składnym mówieniem. Dochodzi również do usztywnienia ciała, zaciskania zębów czy  wydawania dźwięków typu „eee” czy „yyy”. Przyczynia się to do niemożności mówienia w czasie sytuacji stresowych. Osoba, cierpiąca na jąkanie ma niską samoocenę. Wszystko to prowadzi do zmiany osobowości, która z kolei przyczynia się m.in. do różnych chorób psychicznych.

Ze względu na to leczenie jąkania wymaga ścisłej współpracy specjalistów z taki dziedzin jak: logopedia, psychologia, psychoterapia, psychiatria, neurologia i farmakologia. Na jąkanie nie ma żadnych leków. Są  jednak sposoby, zwalczające ten problem. Ważna jest odpowiednia psychoterapia. W zależności od tego, z jakiego typu jąkaniem mamy do czynienia, rozróżniamy różne metody walki z tym zaburzeniem.

Wypróbowaną techniką walki z jąkaniem jest trening polegający na wolniejszym mówieniu, robieniu pauz oraz przedłużaniu głosek i sylab.Istnieją turnusy rehabilitacyjne, gdzie pacjenci poznają sposoby płynnego mówienia. Podczas zajęć ludzie uczą się tam poprawnej artykulacji, rozluźniania mięśni ciała, właściwego oddychania. Najpierw leczy się psychikę, a nie samą mowę. Nauka odbywa się grupowo, dzięki czemu każde poprawnie wykonane ćwiczenie wzmacnia psychikę uczestników, którzy mają wsparcie ze strony pozostałych osób.

Jednak to tylko początek drogi w kierunku nowej mowy. Ważne, aby wprowadzić ćwiczenia w codzienne życie. Istotna jest tutaj systematyczność i skrupulatność. Ludzie jąkają się często w sytuacjach stresowych przez co ciężko im nieraz wykonać podstawowe czynności, takie jak pójście na pocztę czy wykonanie do kogoś telefonu. W czasie terapii „wychodzą” do ludzi, robiąc rzeczy, w których wcześniej wyręczali ich inni. Wówczas mówiąc coraz lepiej, płynniej mają większą siłę do walki ze swoim jąkaniem. Dzięki temu polepsza się ich samoocena. Poznane na zajęciach zasady należy  cały czas utrwalać. Pacjent wykonuje ćwiczenia oddechowe, głosowe, intonacyjne, relaksacyjne, a także naprężająco-rozluźniające.

Niezbędne jest wsparcie najbliższych, którzy powinni pomagać w ćwiczeniach. To w jakim stopniu osoba jąkająca się lepiej mówi weryfikowane jest podczas konsultacji z logopedą. Dobrze też, gdy pacjent wierzy w to, że jąkanie da się wyleczyć. Dzięki temu osoba, cierpiąca na to zaburzenie ma większą motywację do ćwiczeń, które pozwolą mu usunąć problem.

Zadaniem takiej terapii nie jest jedynie mówienie bez jąkania. Leczenie ma na celu sprawienie, że pacjenci czują zadowolenie z wypowiadania się, a tym samym wzmacnia się ich poczucie własnej wartości.

Leczenie jąkania jest procesem czasochłonnym i długotrwałym. Nawet, gdy dochodzi do znacznej poprawy, pacjenci nie powinni rezygnować z ćwiczeń. Należy zdawać sobie sprawę, że jąkanie może powrócić i musi minąć sporo czasu, aby całkowicie to wyeliminować ze swojego życia. Dzięki istnieniu ośrodków terapii jąkania, cierpiący na tą przypadłość osoby mogą skutecznie zlikwidować problem z tym zaburzeniem mowy w każdym wieku.

Autor: Anna Kuś

Komentarze do: Leczenie jąkania

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz