Szukaj

Dwujęzyczność może poprawić sprawność umysłową

Podziel się
Komentarze0

Dwujęzyczne dzieci przewyższają dzieci mówiące jednym językiem w umiejętności rozwiązywania problemów i twórczym myśleniu, jak wynika z badań prowadzonych na Uniwersytecie w Strathclyde. Badania uczniów szkół podstawowych, którzy mówili po angielsku lub włosku, a połowa z nich używała również celtyckiego lub sardyńskiego, ujawniły, że dzieci dwujęzyczne miały znacznie większe sukcesy w realizacji wyznaczonych im zadań.Dzieci używające języka celtyckiego miały lepsze wyniki niż mówiące językiem sardyńskim.

Różnice powiązano z pobudzeniem umysłu, potrzebnym przy przełączaniu między językami, które może rozwijać umiejętności przydatne w innych typach myślenia.

Przewaga dzieci mówiących językiem celtyckim mogła wynikać również z formalnego nauczania języka i jego rozległej literatury, w przeciwieństwie do sardyńskiego, który na tej włoskiej wyspie nie jest nauczany w szkołach, lecz tradycyjnie używa się go ustnie, co oznacza, że nie ma obecnie formalnej wersji języka.

Badania prowadził dr Fraser Lauchlan, honorowy wykładowca w Szkole Nauk Psychologicznych i Zdrowia na Uniwersytecie w Strathclyde. Badania zostały przeprowadzone z kolegami z Uniwersytetu w Cagliari na Sardynii, gdzie jest on profesorem wizytującym.


Dr Lauchlan powiedział: Dwujęzyczność jest obecnie w dużej mierze postrzegana jako korzystna dla dzieci, ale utrzymuje się pogląd, że może ona powodować zamieszanie w umysłach, a zatem jest niekorzystna.

Nasze badania wykazały, że może przynieść wyraźne korzyści nie tylko w posługiwaniu się językiem, ale również w arytmetyce, rozwiązywaniu problemów i myśleniu kreatywnym. Ocenialiśmy również słownictwo dzieci, nie tyle pod względem znajomości słów, ile ich zrozumienia. Była wyraźna różnica w poziomie szczegółowości i bogactwa wypowiedzi ze strony uczniów dwujęzycznych, dodał dr Lauchlan.

Odkryliśmy też u nich zdolność do selektywnej uwagi – zdolności do identyfikacji i skupienia się na informacjach, które są ważne, natomiast odfiltrowania tego, co nie jest istotne – co może brać się z umiejętności posługiwania się terminami z dwóch różnych języków, podsumowuje naukowiec.

Łącznie, dla 121 dzieci ze Szkocji i Sardynii – 62 z nich było dwujęzycznych – wyznaczono zadania powielenia wzoru kolorowych klocków, powtórzenia ustnie ciągu liczb, jasnego wyjaśnienia znaczenia słów i rozwiązania w pamięci zestawu działań arytmetycznych. Zadania były w języku angielskim lub włoskim, a dzieci miały około dziewięciu lat.

Podczas badań, praca dr Lauchlan na Uniwersytecie w Cagliari była finansowana przez Władze Regionalne Sardynii (Region Autonoma della Sardegna).

Komentarze do: Dwujęzyczność może poprawić sprawność umysłową

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz