Szukaj

Dlaczego niektórzy ludzie są przeciwni podatkom?

Podziel się
Komentarze0

Jako że w Stanach Zjednoczonych kampania wyborcza nabiera tempa, ekonomiczna debata zdominowana jest wizją surowego i nieuchronnego opodatkowania. Nowe badania opublikowane w Symbolic Interaction mają udzielić nam odpowiedzi na pytanie, dlaczego kwestia podatków jest tak ważna dla wyborców oraz wyjaśnić ich moralną zasadność.Amerykanie słyną z wrogiego nastawienia do podatków, pomimo tego że w porównaniu do Kanadyjczyków czy Brytyjczyków mają znacznie niższe podatki. Naukowcy chcą zbadać odczucia klasy średniej i jej niezadowolenie wynikające z wyzysku.

Codzienne rozmowy o wprowadzeniu podatku wśród klasy średniej nie są po prostu częścią  szerszej wizji ideologicznej ekonomii czy wolnego rynku. Dyskusja o podatkach jest potrzebą moralną i dowodzi w jaki sposób Amerykanie postrzegają siebie i swoje miejsce w społeczeństwie.

Naukowcy przeprowadzili badania na podatnikach z południowych stanów, którzy są właścicielami małych przedsiębiorstw. W ten sposób chcą się dowiedzieć, w jaki sposób należy rozmawiać o podatkach w życiu codziennym.


Respondenci uważali się za ludzi moralnie zasłużonych oraz pracowitych, znajdujących się pomiędzy ekonomicznie mocniejszymi grupami, które manipulują zasadami dla własnej korzyści, a podporządkowanymi grupami, które korzystają z wydatków rządowych, ale unikają podatków.

Wyniki badań dowodzą, że ludzie kojarzą podatek dochodowy z naruszeniem zasady moralnej, która mówi, że ciężka praca powinna być nagradzana. Okazuje się, że dyskusja o wprowadzeniu podatków nie jest dyskusją o pieniądzach, lecz o sensie moralnym tego, co słuszne.

Zapewne w trakcie kampanii wyborczej będzie można usłyszeć wiele debat politycznych poruszających problem podatków, które będą odnosić się do moralnej wrażliwości małych przedsiębiorców.  

To oczywiste, że ci, którzy są przeciwko podatkom, będą także wrogo nastawieni do pomocy rządowej na rzecz ubogich i mniejszości. Bowiem bogaci ludzie dyskredytują ubogich, jako tych, którzy nie zasługują na pieniądze, ponieważ na nie nie zapracowali.

Badania pokazują, że dyskusja o podatkach nie jest związana z indywidualnym interesem jednostki, lecz ma głębszy sens związany z poprawnością relacji pomiędzy poszczególnymi grupami.

Komentarze do: Dlaczego niektórzy ludzie są przeciwni podatkom?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz