Szukaj

Czym jest przemoc domowa?

Przez przemoc domową rozumiemy każde działania jednego z członków z rodziny, które w jakimś stopniu zagrażają życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub tez wolności innego członka rodziny. Przez przemoc rozumiemy także wszelkie zachowania, które poważnie szkodzą rozwojowi osobowości.

Czym jest przemoc domowa?

Problem przemocy domowej dotyka co raz więcej osób. Przede wszystkim nie wolno o tym milczeć. Przemoc domowa może mieć charakter fizyczny, psychiczny, seksualny lub ekonomiczny. Najczęściej stosowana jest wobec kobiet i dzieci. Aczkolwiek co raz powszechniejsze staje się stosowanie przemocy domowej wobec mężczyzn. Przemoc domowa jest bardzo drażliwym tematem w społeczeństwie. Znaczna część osób maltretowanych nie jest w stanie przyznać się publicznie do tego, co spotkało je w domu.

Jakie są przyczyny przemocy domowej?


Przemoc w rodzinie wiąże się z podejmowaniem działań, w których wykorzystywana jest przewaga siły. Takie działania przyczyniają się do zmian w psychice osób pokrzywdzonych. Bardzo często przyczyny przemocy domowej powiązane są z różnymi używkami jak alkohol czy narkotyki. Zdarzają się przypadki, że przemoc zostaje wyniesiona z domu.

Przemoc psychiczna


Wiąże się z podejmowaniem agresywnych działań, które budzą poczucie strachu. Najczęściej ma charakter wyśmiewania, wyzywania, gróźb, kontrolowania, narzucania własnych racji, ograniczania kontaktów z innymi ludźmi. Ten rodzaj przemocy co prawda nie pozostawia żadnych znamion na ciele, jednak przyczynia się do powstania znacznie głębszych ran, tych psychicznych i emocjonalnych, które mogą uniemożliwić normalne funkcjonowania w społeczeństwie. Przemoc psychiczna przede wszystkim bardzo źle odbija się na dzieciach. Stają się one lękliwe, odczuwają poczucie niesprawiedliwości, nie dostrzegają swojej wartości. Poza tym mogą borykać się z zaburzeniami snu, przygnębieniem i myślami samobójczymi. Ofiary przemocy psychicznej bardzo często w dorosłym życiu zmagają się z depresją i nerwicą, a przy tym izolują się od otoczenia.


Przemoc fizyczna


Wiąże się z podejmowaniem działań, które mają na celu wyrządzenie krzywd cielesnych. Możemy tutaj wymienić takie zachowania jak klapsy, duszenie, używanie broni, używanie siły. Wszystkie prowadzą do sprawienia bólu i poważnych obrażeń fizycznych. Przemoc fizyczna jest bardzo powszechnym zjawiskiem. Ofiary z poczucia strachu ukrywają jej istnienie w domu przez lata. Sprawcy natomiast czują się bezkarnie, gdyż wiedzą, że mają kontrolę nad bliskimi. Przemoc fizyczna może doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu oraz zaburzeń emocjonalnych.

Przemoc seksualna


Przemoc seksualna w rodzinie powoduje bardzo poważne następstwa. Wiąże się z wymuszeniem współżycia seksualnego. Takie zachowania najczęściej mają postać uwodzenia, zmuszania do zachowań seksualnych, gwałcenia, upokarzania z powodu orientacji seksualnej. Ofiarami przemocy seksualnej są najczęściej dzieci i kobiety. Warto wiedzieć, że każdy rodzaj przemocy jest karalny, dlatego nie wolno milczeć. Przemoc seksualna wpływa bardzo destrukcyjnie na dorosłe życie molestowanych dzieci.

Przemoc ekonomiczna


Wiążę się z uzależnieniem ekonomicznym ofiary względem osoby sprawcy. Najczęściej przybiera formę zabierania wynagrodzenia, zakazów pracy zarobkowej, ścisłej kontroli wydatków, zmuszania do różnych zobowiązań finansowych, niszczenia mienia. Celem przemocy ekonomicznej jest całkowite kontrolowanie ofiary oraz uniemożliwienie jej podejmowania samodzielnych decyzji w  kwestiach finansowych.

Przemoc domowa jest poważnym problemem ówczesnego świata. By zaradzić temu zjawisku należy przede wszystkim o nim mówić. Nie możemy pozostać obojętni na krzywdy innych osób, dlatego, gdy tylko mamy jakieś podejrzenia, że w domu naszego sąsiada może dziać się coś niedobrego, należy zgłosić taką sytuację do odpowiednich służb.

Komentarze do: Czym jest przemoc domowa?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz