Szukaj

Człekokształtne również przeżywają kryzys wieku średniego!

Dorosłe małpy odwzorowują zachowania przypisywane czterdziestolatkom, mianowicie, kryzys wieku średniego. Wykazały to ostatnie badania prowadzone na ponad 500 szympansach i orangutanach trzymanych w klatkach. Wiele kobiet i mężczyzn doświadcza zmniejszenia dobrego samopoczucia w połowie swojego życia, bez względu na status społeczny i stan zdrowia. Stan ten, nazwany "kryzysem wieku średniego" w społeczeństwach zachodnich, często dotyczy wieku pomiędzy 35 a 50 rokiem życia, intrygując tym samym wielu badaczy, ponieważ jego przyczyny nie są ostatecznie znane.Kilka czynników ekonomicznych i społecznych może mieć na to wpływ. Na przykład, trudności finansowe lub niezdolność do realizacji swoich ambicji. W związku z tym, nasuwa się pytanie: czy należałoby szukać przyczyn, czy drążyć problem z całkiem innej strony?

Zdaniem niektórych naukowców, czynnikiem wyzwalającym ten stan może być efekt biologiczny. Aby tego dowieść, Alexander Weiss z Uniwersytetu w Edynburgu badał ewolucję życia człekokształtnych trzymanych w zamknięciu w wyznaczonych do tego instytucjach na całym świecie.

Wnioski zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie Pnas. Są niezaprzeczalne: naszych człekokształtnych kuzynów też dosięga "kryzys lat czterdziestu"!

Odczucie dobrego samopoczucia u małp rozwija się tak jak człowieka

Informacje zebrano na podstawie 508 naczelnych, które podzielono na 3 grupy. Dwie pierwsze składały się z szympansów z ogrodów zoologicznych lub japońskich centrów badawczych (155 małp), a także z Australii i Ameryki (181 osobników). Do trzeciej grupy wliczono orangutany z całego świata (172 okazów).


Dla każdego naczelnego przedstawiciela ssaków, badacze wypełniali kwestionariusz mający na celu ocenę 4 kryteriów: ogólne samopoczucie zwierzęcia, przyjemność wynikająca z jego życia w stadzie, podejmowane wysiłki zmierzające do osiągnięcia celów (na przykład, zdobywanie żywności w szczelnie zamkniętym pomieszczeniu), i wreszcie, zadowolenie opiekuna z zachowania podopiecznego.


Krzywe na wykresie, pokazujące ewolucję samopoczucia człekokształtnych w zdefiniowanym czasie, mają kształt litery U, i są podobne do tych, które charakteryzują zmiany u człowieka.

Szympansy i orangutany wykazują rzeczywiście zadowolenie w okresie swojej młodości i w drugiej połowie życia, lecz przejawiają one również wiele frustracji między 28-35 rokiem życia (wiek równoważny z naszą czterdziestką).

Kryzys wieku średniego może być wywołany przez czynnik biologiczny. Źródło jego pochodzenia można znaleźć u naszych dalekich kuzynów.

Przyczyny kryzysu wieku 40 lat są jeszcze do ustalenia

Autorowi zależało na wyjaśnieniu kwestii antropomorfizmu - ciągle przewijającego się tematu w jego pracach naukowych. Tymczasem jego konkluzje były już potwierdzane w przeszłości w raportach obserwatorów tego samego gatunku zwierząt.

Niektórzy naukowcy, nie podważając wyników badania, uważają jednak, że stosowniej by było dla bardziej obiektywnej oceny, zbadać na przykład poziom hormonów; tymczasem testy w tym kierunku nie były przeprowadzone.

Podobne wyjaśnienia zmierzają do próby uzasadnienia istnienia tej zmiany nastroju u człekokształtnych, a w chwili obecnej rozważania takie mają charakter spekulacji. Z drugiej zaś strony zauważalny jest istotny czynnik społeczny i ekonomiczny wpływający na przebieg kryzysu.

Jak mówi autor, odnosząc się do człowieka, "nie sądzę, aby ktokolwiek spotkał szympansa kupującego piękny czerwony sportowy samochód!"


Komentarze do: Człekokształtne również przeżywają kryzys wieku średniego!

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz