Szukaj

Aktywny udział pacjenta w leczeniu zaburzeń psychicznych

Zaangażowanie chorego pozytywnie wpływa na wyniki osiągane w leczeniu zaburzeń psychicznych. Najlepsze rezultaty uzyskuje się gdy pacjent aktywnie uczestniczy w terapii. Wsparcie ze strony bliskich przynosi dodatkowe korzyści. Pomaga zarówno na etapie podjęcia decyzji o zasięgnięciu porady specjalisty, jak i w dalszym leczeniu. Terapia w przypadku zaburzeń psychicznych nie powinna polegać wyłącznie na stosowaniu leków.Zaangażowanie pacjenta w leczenie

Angażowanie pacjenta w leczenie sprzyja zwiększaniu jego samodzielności i świadomości na temat choroby. W tym celu organizowane są treningi, na których specjaliści uczą w jaki sposób rozpoznawać wczesne objawy choroby, opisywać zmiany w samopoczuciu, radzić sobie ze skutkami ubocznymi wywołanymi przez leki. Pacjent może uzyskać informacje o działaniu, zaproponowanych przez lekarza, środków medycznych i poznać zasady ich przyjmowania. Uzyskuje radę jak warto przygotować się do wizyty u psychiatry czy psychologa np. dobrze jest wcześniej wypisać pytania, które chcemy zadać specjaliście, żeby w wyniku stresu czy presji czasu o niczym nie zapomnieć.

Współpracę z chorym powinno zacząć się od przełamania barier poznawczych i emocjonalnych aby możliwy był aktywny udział w leczeniu. Dostępna szeroka oferta edukacyjna (wykłady, grupy dyskusyjne, broszury edukacyjne, audycje, filmy) pomaga w rozwijaniu i nabywaniu niezbędnych umiejętności społecznych.

Wsparcie bliskich

Wsparcie ze strony bliskich pozytywnie wpływa na proces leczenia. Pomaga już na etapie zauważenia pierwszych symptomów choroby. Osobie z problemami łatwiej jest zdecydować się na zasięgnięcie porady specjalisty gdy może udać się do niego w towarzystwie przyjaciela. Podczas rozmów ważne jest aby jak najczęściej używać słowa "my" - o wiele lepiej powiedzieć jest "chodźmy do specjalisty bo mamy problem" niż "idź do specjalisty bo masz problem".


Kiedy po poradę?

O pomoc do lekarza psychiatry lub psychologa najlepiej zwrócić się już wtedy kiedy zły nastrój zaczyna przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu. Coraz częściej pojawiają się obawy, że nie będziemy w stanie poradzić sobie ze zwykłymi czynnościami. Skupienie uwagi przychodzi nam z trudem, dodatkowo mamy problemy ze snem. Obowiązki rodzinne przynoszące nam radość przez wiele lat stają się ciężarem. W takiej sytuacji zawsze lepiej porozmawiać z lekarzem o swoich niepokojach niż przegapić najlepszy moment rozpoczęcia terapii. Im później zapadnie decyzja o leczeniu tym trudniej powrócić do pełnego zdrowia.


Otoczenie

Prowadzona terapia przynosi lepsze rezultaty gdy jest prowadzona w dobrze znanym dla chorego otoczeniu. Pacjent nie jest wykluczony ze społeczeństwa, a bliskie osoby mogą motywować go do udziału w zajęciach terapeutycznych.

Doc. Joanna Meder - Obecnie pracuje jako kierownik Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracę w Klinice rozpoczęła od stanowiska ordynatora oddziału rehabilitacji psychiatrycznej. Od wielu lat jest zaangażowana w działania społeczne na rzecz chorych psychicznie, prowadzonych między innymi w ramach programu "Odnaleźć siebie". Jest również laureatką Nagrody Imienia św. Kamila 2006 przyznawanej osobom szczególnie zaangażowanym w promocję zdrowia
i edukację zdrowotną.

Ogólnopolski Program Zmiany Postaw wobec Psychiatrii "Odnaleźć siebie" ma charakter edukacyjny. Jego nadrzędnym celem jest przełamanie barier związanych z leczeniem zaburzeń psychicznych, mitów nagromadzonych wokół psychiatrii oraz wyeliminowanie lęku przed wizytą u lekarza psychiatry - ponieważ odpowiednio wczesna diagnoza i wcześnie rozpoczęte leczenie dają większą szansę na normalne życie. Naczelnym założeniem jest zbudowanie pozytywnego wizerunku psychiatrii wśród innych nauk medycznych.

Patronat merytoryczny nad akcją "Odnaleźć siebie" objął Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Koordynatorem programu z ramienia PTP jest docent Joanna Meder. Honorowy patronat nad programem objęło biuro oficera łącznikowego WHO
w Polsce. Partnerem Programu jest polska firma farmaceutyczna Adamed.

Więcej informacji na stronie: www.odnalezcsiebie.pl

Dodatkowych informacji udzielają:
On Board Public Relations
Ewa Marczyk - Chłopecka
tel. 0 22 321 51 00, 0 509 366 042, emarczyk@onboard.pl

Komentarze do: Aktywny udział pacjenta w leczeniu zaburzeń psychicznych

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz