Szukaj

Edukacja mężczyzn i kobiet na temat raka gruczołu krokowego

Ponad 5 700 mężczyzn i kobiet skorzystało z ogólnopolskich spotkań edukacyjnych i konsultacji z pielęgniarką organizowanych w ramach kampanii „Męska Sprawa”. Na spotkania poświęcone tematowi raka gruczołu krokowego przyszło około 1 200 osób.


W konsultacjach z pielęgniarkami wzięło udział 4 500 osób, z czego ponad 10 proc. stanowiły kobiety.Na przełomie czerwca i lipca w całej Polsce odbyło się osiemdziesiąt siedem spotkań edukacyjnych, których celem było dostarczenie pacjentom, mężczyznom zagrożonym chorobą oraz ich najbliższym rzetelnej wiedzy na temat raka gruczołu krokowego. Wzięło w nich udział około tysiąc dwieście osób. Wielu uczestników doceniło wartość dodatkowych spotkań ze specjalistami.

Były one bowiem okazją do wyczerpującej rozmowy z lekarzem, na którą zwykle brakuje czasu podczas wizyty lekarskiej. Pacjenci i ich najbliżsi otrzymali wiedzę na temat konieczności wykonywania badań profilaktycznych, objawów raka gruczołu krokowego i jego leczenia oraz przeciwdziałania odległym skutkom choroby. Ponadto niezwykle istotna okazała się możliwość spotkania z innymi pacjentami urologicznymi oraz wymiana cennych informacji pomagających radzić sobie z trudnościami choroby.

W kampanii Męska Sprawa” umożliwiono mężczyznom i ich bliskim dotarcie do informacji o skutecznej profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego. Aktywny udział w spotkaniach, duża liczba zadawanych ekspertom pytań, liczne dyskusje pokazują jak duża jest potrzeba kompleksowej edukacji.

Profilaktyka dotycząca raka gruczołu krokowego oraz świadomość niepokojących objawów są jednym z ważnych elementów poprawiających wykrywalność choroby w początkowym stadium zaawansowania, co stwarza szansę na jego całkowite wyleczenie – mówi dr Roman Sosnowski z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.


Ważnym elementem kampanii były konsultacje prowadzone przez pielęgniarki z doświadczeniem w pracy z pacjentami urologicznymi. W indywidualnych spotkaniach z pielęgniarkami wzięło udział około 4 500 osób, z czego ponad 10 proc. to były kobiety. Najczęściej zgłaszanymi problemami były nietrzymanie moczu oraz kłopoty z erekcją i aktywnością seksualną. Podczas konsultacji rozmawiano również na temat uwarunkowań genetycznych choroby, leczenia powikłań pooperacyjnych, przyjmowania leków, częstotliwości wizyt u urologa oraz powrotu do formy.

Edukacja na temat raka gruczołu krokowego nie może ograniczać się tylko do pacjenta. W trakcie procesu diagnostycznego i terapeutycznego nieocenione staje się wsparcie i pomoc najbliższych osób. W leczeniu chorego niezwykle istotną rolę odgrywa więc partnerka, która często mobilizuje mężczyznę do zmiany trybu życia i pilnuje przestrzegania przez niego codziennych zasad życia z nowotworem – mówi Maria Giza, pielęgniarka prowadząca konsultacje z pacjentami i ich najbliższymi w ramach kampanii „Męska Sprawa”.


Kampania „Męska Sprawa” została zrealizowana w 54 miejscowościach, m.in. w Białymstoku, Grudziądzu, Krakowie, Łomży, Namysłowie czy Żyrardowie. Spotkania edukacyjne i konsultacje z pielęgniarką zostały zorganizowane zarówno w dużych aglomeracjach miejskich, jak i w mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do edukacji i opieki medycznej jest utrudniony. W większość miast spotkania odbyły się kilkakrotnie.

Informacje na temat kampanii „Męska Sprawa”

Kampania „Męska Sprawa” powstała w odpowiedzi na istniejącą potrzebę edukacji prowadzonej na wielu poziomach, która obok samych chorych oraz osób będących w grupie ryzyka, włącza rodziny i bliskich pacjentów. Działania realizowane w ramach kampanii edukacyjnej przyczyniają się bezpośrednio do wzrostu świadomości mężczyzn w zakresie konieczności kontrolowania swojego stanu zdrowia i przeciwdziałania odległym skutkom choroby. Dodatkowo mogą prowadzić do poprawy ścisłego przestrzegania zaleceń lekarskich wśród pacjentów będących w trakcie i po terapii.

W kampanii „Męska Sprawa” podkreśla się umiejętne stworzenie relacji pomiędzy wszystkimi osobami zaangażowanymi na każdym etapie leczenia, gdyż ich aktywny udział jest niezbędny w powodzeniu terapii.
Ambasadorem Kampanii „Męska Sprawa” został Krzysztof Krauze, reżyser, który od 5 lat choruje na raka prostaty. Opiekę merytoryczną nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Urologiczne. Partnerem kampanii jest Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami Prostaty, Nerek, Pęcherza i Jąder im. T. Koszarowskiego „Gladiator”. Sponsorem kampanii jest firma AstraZeneca Pharma Poland.

Więcej informacji na temat kampanii „Męska Sprawa” można znaleźć na stronie internetowej www.gladiator-prostata.pl/kampania.

Komentarze do: Edukacja mężczyzn i kobiet na temat raka gruczołu krokowego

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz