Szukaj

Suplementy diety omega-3 mogą spowolnić efekt starzenia

Przyjmowanie kwasów tłuszczowych omega-3 w celu zmiany równowagi poziomu tłuszczów w organizmie może spowolnić kluczowe procesy biologiczne bezpośrednio związane z procesem starzenia. Badania zostały przeprowadzone przez Elissę Epel, Jue Lin i Elizabeth Blackburn z University of California w San Francisco, Rebeccę Andridge i Beom Seuk Hwang z Ohio State's College of Public Health i Williama Malarkey'a z Institute for Behavioral Medicine Research (IBMR), na próbie 106 dorosłych Amerykanów o średniej wieku 51 lat.Osoby te były otyłe (indeks BMI pomiędzy 22,5-40), lecz pomimo swojej wagi były zdrowe i nie przyjmowały żadnych lekarstw. U osób, które przez 4 miesiące przyjmowały suplement diety kwasy tłuszczowe omega-3, wykazano zmianę stosunku zużycia tłuszczu w sposób, który pomógł utrzymać małe segmenty DNA w białych krwinkach. Segmenty te nazywane są telomerami.

Choć w wyniku procesów starzenia telomery ulegają skróceniu, to u osób przyjmujących kwasy omega-3 zauważono ich wydłużenie. Proces ten związany jest ze zmniejszeniem o 10-12% interleukiny-6 (IL-6), czyli występującego we krwi znacznika stanów zapalnych.

Suplementacja kwasami omega-3 doprowadziła także do zmniejszenia o 15% stresu oksydacyjnego, spowodowanego występowaniem wolnych rodników we krwi. Obecność  omega-3 prowadzi również do rzadszego występowania stanów zapalnych stanowiących realne zagrożenie w wypadku osób starszych.


Uzupełnienie diety o kwasy omega-3 jest rzadkim wypadkiem interwencji żywieniowej zmniejszającej ryzyko występowania wielu chorób związanych z procesem starzenia się, takich jak choroba niedokrwienna serca, cukrzyca typu drugiego, artretyzm oraz choroba Alzheimera.

Ważny dla zdrowia jest również stosunek ilości kwasów omega-3 do kwasów omega-6 we krwi człowieka.

U przeciętnego Amerykanina wynosi on dzisiaj 1:15, kiedy to optymalną kombinacją jest 1:4, a nawet 1:2. W celu uzyskania odpowiedniego stosunku należy skupić się na zwiększeniu ilości przyjmowanych kwasów omega-3.

Ron Glaser, profesor wirusologii molekularnej, immunologii i genetyki medycznej oraz dyrektor Institute for Behavioral Medicine Research(IBMR) w Ohio, porównuje telomery do czapek na końcówkach chromosomów, działających jak plastikowa końcówka sznurowadła. 

Bez niej sznurowadło przestaje funkcjonować właściwie. Tak samo dzieje się z komórkami. Przy każdym ich podziale tracą one niewielką ilość DNA, co może doprowadzić do poważnych kłopotów.

Wyniki badań dostępne są w Internecie i są przeznaczone do druku w dzienniku "Brain, Behavior, and Immunity".


Komentarze do: Suplementy diety omega-3 mogą spowolnić efekt starzenia

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz