Szukaj

Pestycydy w jedzeniu, wodzie i powietrzu podnoszą ryzyko cukrzycy typu 2

Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Granadzie w Hiszpanii pokazuje, iż istnieje bezpośrednie powiązanie między ekspozycją na pestycydy w wodzie, powietrzu i żywności a prewalencją cukrzycy u dorosłych, niezależnie od BMI, wieku czy płci.Substancje te koncentrują się w tkance tłuszczowej i mogą być jedną z przyczyn, dla których otyli ludzie łatwiej zapadają na cukrzycę.

Im więcej tłuszczu, tym większe stężenie pestycydów w ciele, informuje artykuł w Environmental Research.

Naukowcy wykazali, że ludzie z wyższym stężeniem DDE (główny metabolit pestycydu DDT) są 4 razy bardziej zagrożeni rozwojem cukrzycy typu 2 niż pozostali.

Dodatkowo, ryzyko cukrzycy jest związane także z ekspozycją na β-HCH (beta-Hexachlorocyclohexane), który jest obecny w Lindano (kolejny pestycyd).

Badanie przeprowadzono na 386 osobach. Naukowcy analizowali stężenie konkretnej grupy pestycydów w ich tkance tłuszczowej.


Jak mówi Juan Pedro Arrebola z Unwersytetu w Granadzie, ludzka tkanka tłuszczowa działa jako rezerwuar energii i ma ważne metaboliczne funkcje. Jednakże, może zawierać potencjalnie szkodliwe substancje, takie jak pestycydy, które są obecne w odpadach przemysłowych oraz materiałach budowlanych.

Substancje te przenikają do ciała głównie z jedzeniem, ale także przez powietrze i skórę. Mechanizm, poprzez który pestycydy podnoszą ryzyko cukrzycy, w dalszym ciągu nie jest znany.

Niektórzy eksperci sugerują, że związki te mogą powodować odpowiedź immunologiczną, kiedy docierają do receptorów estrogenowych w tkankach powiązanych z metabolizmem cukrów.

Zachorowalność na cukrzycę rośnie na całym świecie. ocenia się, że do 2030, 4.4% światowej populacji będzie miało tego typu zaburzenie metabolizmu.

Czynniki powodujące taki wzrost prewalencji w dalszym ciągu nie są jasno zrozumiane.

Hiszpańskie badanie było przeprowadzone wspólnie przez: San Cecilio University Hospital, Granada, University of Granada i Andalusian School of Public Health, Santa Ana hospital, Motril, oraz Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, Barcelona.

Komentarze do: Pestycydy w jedzeniu, wodzie i powietrzu podnoszą ryzyko cukrzycy typu 2

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz